Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Επιστολή προς τους εργαζόμενους σχετικά με τον τρόπο χορήγησης των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
τηλ. 2841026606


Προς: όλους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου


Θέμα: Τρόπος χορήγησης των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά)
26/8/14
H οργάνωση του χρόνου εργασίας ρυθμίζεται από τον ν. 1157/81, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και από το ΠΔ 88/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ 76/2005, σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/Ε.Κ. και το Ν.3979/2011.

Με το άρθρο 1 παρ. 1 και 5 του ν. 1157/1981 καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσωπικό του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ορίστηκε το ωράριο τους σε 40 ώρες, ενώ στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι εάν παραταθεί η εργασία πέραν του πενθημέρου παρέχεται υποχρεωτικώς αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως την ερχόμενη εβδομάδα αρξαμένης από Κυριακή έως Σάββατο.

Παρά την παραπάνω πρόβλεψη του νόμου, στο Νοσοκομείο μας (όπως και σε άλλα Νοσοκομεία) η αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως δεν χορηγείται συνήθως την επόμενη εβδομάδα αλλά μένει ως ωφειλόμενη ημέρα αναπαύσεως (ρεπό χρεωστικό)και μ΄αυτή την πρακτική λόγω της έλλειψης προσωπικού έχουμε φτάσει στο σημείο πολλοί εργαζόμενοι να έχουν συσωρευμένο μεγάλο αριθμό ωφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά).

Αυτές οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης μπορεί να μην δίδονται λόγω υπηρεσιακών αναγκών στο προβλεπόμενο από το νόμο χρόνο (την επόμενη εβδομάδα), όταν όμως υπάρχει προγραμματισμός αδειών και απουσίας του εργαζόμενου από το τμήμα και ζητήσει ο εργαζόμενος να πάρει τις ωφειλομενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό χρωστικά) η διοίκηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να μην τις εγκρίνει και δεν έχει κανένα δικαίωμα να δώσει αντί των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης, ημέρες κανονικής άδειας του ίδιου ή προηγούμενου έτους.

Εφόσον λοιπόν υπάρχει στο πρόγραμμμα υπηρεσιών προγραμματισμένη απουσία του εργαζόμενου σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ο εργαζόμενος αντί της κανονικής άδειας ζητήσει τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά) η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να τις χορηγήσει και δεν μπορεί μονομερώς αντί των ρεπό να χορηγήσει άδεια.

Τα παραπάνω τα κάνουμε γνωστά προς όλους τους εργαζόμενους και τους καλούμε σε περίπτωση που δεν ακολουθείται από τη διοίκηση η παραπάνω διαδικασία, και σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος ζητά τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και αντί αυτών του χορηγείται κανονική άδεια, να ενημερώνουν το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων.

Για το ΔΣ

ο πρόεδρος η ΓραμματέαςΓ. Μανουσάκης Π. Κιτοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου