Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Κατανομή μίας μόνιμης θέσης ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το ΓΝΑΝ στους τελικούς πίνακες διοριστέων μέσω Α.Σ.Ε.Π για το έτος 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου