Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013

Ανακοίνωση της ΔΥΠΕ Κρήτης για την έκδοση προσωρινών πινάκων επικουρικού προσωπικού (εκδόθηκαν επιτέλους οι πίνακες που αφορούν στην πρόσληψη 4 επικουρικών στο ΓΝΑΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285
Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη Τηλέφωνο: 2813 404429, 6937270200
Τηλεομοιοτυπία (fax): 2810-331770
Ηλ. Διεύθυνση (e-mail): egaredaki@hc-crete.gr press@hc-crete.gr
Ηράκλειο 19 /8 /2013 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαβιβάσθηκαν από το ΑΣΕΠ στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης οι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ πίνακες των κλάδων/ειδικοτήτων «ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ», «ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», «ΤΕ ΜΑΙΩΝ-ΕΥΤΩΝ», «ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘ», «ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», «ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ», «ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ», «ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΤΙΩΝ» για την κάλυψη θέσεων αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Κρήτης. 

 Στους πίνακες περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι εκείνοι που προηγούνται με βάση τα κριτήρια της ανεργίας και της εμπειρίας και οι οποίοι καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους, προκειμένου να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των προσληπτέων ανά νοσοκομείο. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται εντός (5) πέντε εργασίμων ημερών από αύριο 20-8-2013 έως και 26-8-2013 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
• Αυτοπροσώπως στο ισόγειο της 7ης Υ.ΠΕ., Σμύρνης 26, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
• Με FAX στο 2810/331-570 ή 2810/300-416 
• Ταχυδρομικά στη δ/νση: 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, Σμύρνης 26, ΤΚ 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (με την ένδειξη ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 19-8-2013 

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, στην ενότητα για τον Πολίτη Νέα-Ανακοινώσεις (www.hc-crete.gr/πολιτης/νεα-ανακοινωσεις ) και στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης-Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από τους υπαλλήλους : 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛ. 2813/404-449
 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΕΛΙΟ ΤΗΛ. 2813/404-435 κατά τις εργάσιμες ώρες.


Ένα σχόλιο από το ιστολόγιο: Υπενθυμίζουμε ότι για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου αναμένουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για τις παρακάτω θέσεις: 
1 ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ - ΚΩΔ.212), 
1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (κωδ. 301), 
1ΔΕ διοικητικού λογιστικού (κωδ. 303), 
1 ΔΕ τεχνικού ηλεκτροτεχνιτών (κωδ. 312). 
Οι πίνακες γι΄αυτές τις ειδικότητες επιτέλους εκδόθηκαν τώρα, οπότε αναμένουμε (και ελπίζουμε) να γίνει η πρόσληψη τους  εντός του Σεπτεμβρίου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου