Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

Ανακοίνωση της ΔΥΠΕ Κρήτης για την έκδοση νέων προσωρινών πινάκων επικουρικού προσωπικού (δεν εκδόθηκε κανένας προσωρινός πίνακας που να αφορά σε πρόσληψη στο ΓΝΑΝ)

Σας ενημερώνουμε ότι εστάλησαν από το ΑΣΕΠ στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης οι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ πίνακες των κλάδων/ειδικοτήτων «ΠΕ Φαρμακοποιών» (κωδ. 108), «ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων» (κωδ. 205), «ΤΕ Νοσηλευτικής» (κωδ. 211), «ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας» (κωδ. 214), «ΔΕ Νοσηλευτικής» (κωδ. 305), «ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων» (κωδ. 309), «ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών» (κωδ. 316), «ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. Μεταφορέων Ασθενών» (κωδ. 401), στους οποίους περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που προηγούνται με βάση τα κριτήρια της ανεργίας και της εμπειρίας και οι οποίοι καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας προσληπτέων. Για τους υπόλοιπους πίνακες, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ πίνακες του ΑΣΕΠ, όπως συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που ακολουθεί, χρησιμοποιώντας τον συνημμένο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ), αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της ειδικότητάς τους και τους κωδικούς των φορέων που επιθυμούν να προσληφθούν κατά σειρά προτίμησής τους.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εντός (5) πέντε εργασίμων ημερών από 12-8-2013 έως και 19-8-2013 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Αυτοπροσώπως στο ισόγειο της 7ης Υ.ΠΕ., Σμύρνης 26, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Με FAX  στο 2810/331-570 ή 2810/300-416
Ταχυδρομικά στη δ/νση: 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, Σμύρνης 26, ΤΚ 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (με την ένδειξη ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 19-8-2013
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΤΗΛ. 2813/404-449) και ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΤΗΛ. 2813/404-435) 


Ένα σχόλιο από το ιστολόγιο: Υπενθυμίζουμε ότι για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου αναμένουμε την πρόσληψη  επικουρικού προσωπικού για τις παρακάτω θέσεις: 1 ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ - ΚΩΔ.212), 1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (κωδ. 301), 1ΔΕ διοικητικού λογιστικού (κωδ. 303), 1 ΔΕ τεχνικού ηλεκτροτεχνιτών (κωδ. 312). Δυστυχώς, για καμμία από αυτές τις ειδικότητες δεν εκδόθηκαν προσωρινοί πίνακες...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου