Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Αίτημα για ακύρωση των παράνομων αποφάσεων για τοποθέτηση "υπευθύνων" και για νόμιμη αναπλήρωση των 9 κενών θέσεων προϊσταμένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κνωσσού 4 Άγ. Νικόλαος ΤΚ 72100
syllogosergnan1@gmail.com
Τηλ. επ. 6972341889


Προς:  -Διοικητή Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου
          

Κοινοποίηση: Διοικητή ΥΠΕ Κρήτης κ. Γρηγοράκη
                       Υπουργείο Υγείας
                       Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
                        ΠΟΕΔΗΝ


. 17-6-2013


Θέμα:  αίτημα για ακύρωση των παράνομων αποφάσεων για τοποθέτηση "υπευθύνων" και για νόμιμη αναπλήρωση των 9 κενών θέσεων προϊσταμένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ


Kύριε διοικητά, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι συνεχίζετε την παράνομη τακτική της έκδοσης αποφάσεων (729 13/6/2013) με τις οποίες αναθέτετε καθήκοντα "υπευθύνων"  σε συναδέλφους - ισσες σε τμήματα της νοσηλευτικής υπηρεσίας όπου οι θέσεις προϊσταμένων έχουν κενωθεί λόγω τοποθέτησης των προϊσταμένων σε θέσεις τομεαρχών της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (Ν. 3528/07 - ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) ο όρος ή θέση "υπεύθυνος τμήματος" δεν υφίσταται, όπως δεν υφίσταται για τα νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου μας στον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΦΕΚ 3485 Β' 31/12/2012). Συνεπώς οι σχετικές αποφάσεις σας είναι άκυρες και παράνομες.

Η διαδικασία που προβλέπεται από το δημοσιουπαλληλικό κώδικα στο άρθρο 87 παράγραφος 4 αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος είναι η παρακάτω

Αναπλήρωση προϊσταμένων
1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί,  τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.  
2.  Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες,  τον προϊστάμενο
αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα,  εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, 
αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής.  
3. Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου.  
4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος,  έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2  του παρόντος άρθρου. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης.  

Με έγγραφο μας από τις 22-1-2013 σας έχουμε ζητήσει να προχωρήσετε άμεσα στην αναπλήρωση των κενών θέσεων προϊσταμένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (9 κενές θέσεις από τις 12 συνολικά), έως ολοκληρωθούν νέες κρίσεις προϊσταμένων, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Το ίδιο σας ζήτησε με σχετικό έγγραφο (1/4/2013) και η ΠΟΕΔΗΝ. Αντί να κάνετε αυτό προχωράτε στην παράνομη και παράτυπη τακτική της έκδοσης αποφάσεων τοποθέτησης συναδέλφων σε θέση υπεύθυνου, θέση που δεν υφίσταται ούτε στο δημοσιουπαλληλικό κώδικα, ούτε στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Σας ζητούμε να προχωρήσετε σε ακύρωση όλων των αποφάσεων σας για τοποθέτηση  "υπευθύνων τμημάτων"  και να ακολουθήσετε τη νόμιμη διαδικασία εκδίδοντας αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών προϊσταμένων στις 9 κενές θέσεις  προϊσταμένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται το διοικητικό κενό στα νοσηλευτικά τμήματα και να ακολουθούνται από την πλευρά σας παράνομες και παράτυπες διαδικασίες γι΄αυτό το τόσο σοβαρό θέμαΓια το ΔΣ

Ο πρόεδρος          Η γραμματέας


Γ. Μανουσάκης              Π.. Κιτοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου