Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Ενιαία ΝΠΔΔ τα διασυνδεόμενα νοσοκομείαΑπό το σχέδιο  νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις».ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση 82 διασυνδεόμενα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 και 70 του Ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31 Α), του άρθρου 66 του Ν. 3984/11 (ΦΕΚ 150 Α), του άρθρου 18 του Ν.3868/10 (ΦΕΚ 129 Α) και της Υ4α/οικ. 84627 (ΦΕΚ 1681Β)απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελούν αυτοτελή και ενιαία ΝΠΔΔ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τίτλος και η έδρα του ΝΠΔΔ, ενώ ενοποιούνται μέχρι 31.12.2012 οι οργανισμοί των ανωτέρω, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Από  1.1.2013 τα 82  διασυνδεόμενα νοσοκομεία του ΕΣΥ, διαθέτουν ενιαίο προϋπολογισμό και πρόγραμμα προμηθειών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε είδους θέμα που αφορά τα ανωτέρω.

Αυτό πρακτικά σημαίνει:

Α) Μπαίνει ταφόπλακα σε όσα μικρότερα νοσοκομεία είχαν διασυνδεθεί με μεγαλύτερα και πίστευαν ότι θα διατηρούσαν την αυτονομία τους.
Τώρα όχι μόνο χάνουν την αυτονομία τους αλλά και τυπικά εξαφανίζονται, καθώς απορροφώνται  από το μεγαλύτερο νοσοκομείο και ουσιαστικά αποτελούν παράρτημά του.
Β) «Απελευθερώνεται» πλήρως η δυνατότητα της διοίκησης να μετακινεί ακόμη και καθημερινά το προσωπικό  σε όλες τις κτιριακές μονάδες του νέου νοσοκομείου.
Δηλαδή γιατρός μπορεί να κάνει τακτικά πρωινά ιατρεία στη μια κτιριακή μονάδα και την ίδια μέρα να συνεχίσει την εφημερία του στην άλλη. Το ίδιο  μπορεί να γίνει και με τους νοσηλευτές , το παραϊατρικό προσωπικό αλλά και κάθε εργαζόμενο .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου