Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Θεσμοθέτησαν την μετάθεση πληρωμής της εργασίας,ακόμη και ενός έτους, των Υγειονομικών ... για το επόμενο έτος!!!!Ως γνωστόν οι Υγειονομικοί (μη ιατρικό προσωπικό)  στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, όπως και το προσωπικό του ΕΚΑΒ,  εργάζονται σε κυκλικά ωράρια και βεβαίως και τις αργίες και Κυριακές. Αφού,  όπως είναι εύλογο, δεν είναι δυνατόν να σταματήσει  η λειτουργία των μονάδων υγείας του ΕΣΥ.
Για την εργασία τους αυτή (δηλαδή κατά τις Κυριακές, αργίες και κατά την νύχτα) δικαιούνται ειδικής αποζημίωσης-πρόσθετης αμοιβής  (λόγω διαφορετικού ωρομισθίου κατά τις περιόδους αυτές).
Μέχρι τώρα, μέσα σε  κάθε έτος  αποζημιώνονταν συνήθως  οι 11 πρώτοι μήνες αυτής της πρόσθετης αμοιβής και ο 12ος μήνας(Δεκέμβριος)  μεταφερόταν στις πιστώσεις του επόμενου έτους. Αυτό προβλεπόταν  από τη  νομοθεσία .
Φέτος, όπως είναι γνωστό, δόθηκαν μεγάλες και άγριες  μάχες στα νοσοκομεία για το αυτονόητο. Δηλαδή  για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους οι εργαζόμενοι.

Μάλιστα λίγα νοσοκομεία  κατάφεραν  να πληρώσουν  δεδουλευμένα των εργαζομένων μέχρι και τον 11ο μήνα (Νοέμβριο 2011).
Πολλά νοσοκομεία  έχουν απλήρωτους τους εργαζόμενους  για αρκετούς μήνες του 2011 .

Μάλιστα με συγκεκριμένη διάταξη που ψήφισαν τέλος Οκτώβρη του 2011   στο άρθρο 20 του νόμου4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015),  προβλεπόταν ότι δαπάνες υπερωριακής ,εργασίας κατά τη νύχτα τις αργίες και τις Κυριακές που γίνονταν στο τελευταίο δίμηνο του έτους (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) μπορούσαν να μεταφερθούν στις πιστώσεις του επόμενου έτους και έτσι για προσφερόμενη εργασία το τελευταίο δίμηνο ενός έτους αυτή μπορούσε να πληρωθεί το επόμενο έτος.

 Τί έκαναν όμως  τώρα  στα κρυφά;

Με διάταξη που ψήφισαν πριν τρεις μέρες στη Βουλή (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038/2012 "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015".)..
δίνουν τη δυνατότητα στη κυβέρνηση και στις διοικήσεις των νοσοκομείων  να μεταθέτουν την πληρωμή της εργασίας των υγειονομικών κατά τη νύχτα τις Κυριακές και τις αργίες ακόμη και ενός ολόκληρου έτους..

στο επόμενο έτος!!!

Προσέξτε τη διατύπωση . Δεν αναφέρει πλέον το τελευταίο δίμηνο , αλλά γενικά το έτος:


6. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (Α΄226) μετά το εδάφιο 8 προστίθεται εδάφιο 9 ως εξής:
«9. Για τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Κ.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και η αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκάστου έτους δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους

 Βλέπετε φρόντισαν   με ειδική διάταξη...τους υγειονομικούς !!!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας πχ νοσηλευτής μπορεί να δουλεύει επί 10-12 μήνες σε κυκλικό ωράριο και την αμοιβή αυτής της εργασίας(πρόσθετες αμοιβές)  να την παίρνει...
το επόμενο έτος !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου