Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

H ΠΟΕΔΗΝ καλεί τα σωματεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μη σύσταση καταλόγων Εργασιακής Εφεδρείας


ΑΘΗΝΑ 11/11/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3013
ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ


                Συνάδελφοι,

                Με την εγκύκλιο του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης τα Νοσοκομεία θα πρέπει να συστήσουν καταλόγους υπαλλήλων που τίθενται σε Εργασιακή Εφεδρεία έως 15/11/2011. Από το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4024/2011) η Εργασιακή Εφεδρεία συμπεριλαμβάνει τους υπαλλήλους της Τεχνικής και Διοικητικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, Προνοιακών Ιδρυμάτων, Κ.Υ., ΕΚΑΒ.
                Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ καλεί τις Διοικήσεις των Σωματείων να αναλάβουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες  με στόχο να εμποδίσουν τις Διοικήσεις να συστήσουν καταλόγους Εργασιακής Εφεδρείας.
Ειδικά στα Δημοσιοποιημένα Νοσοκομεία έχουν εκδοθεί αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας που ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων που διανύθηκε στα Νοσοκομεία πριν την δημοσιοποίησή τους δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμπλήρωση της 35ετίας ως πραγματικής Δημόσιας υπηρεσίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Ο ΠΡΕΟΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                   ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου