Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την απαίτηση καταβολής νοσήλιου από τις ασφαλισμένες μητέρες στα μαιευτικά περιστατικά


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Ανακοίνωση σχετικά με την απαίτηση καταβολής νοσήλιου από τις ασφαλισμένες μητέρες στα μαιευτικά περιστατικά


Επειδή από την πλευρά της διοίκησης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου ζητείται από τις ασθενείς με μαιευτικά περιστατικά που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο να καταβάλουν κατά το εξιτήριο τους το ποσό που αντιστοιχεί στο Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (από 870 έως 1600 ευρώ), παρά το ότι το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει σχετικό Δελτίο Τύπου για το αντίθετο, οφείλουμε να δημοσιοποιήσουμε τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: "Διευκρινήσεις σχετικά με τη μαιευτική περίθαλψη"

Το δελτίο εκδόθηκε στις 16/11/2011, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υ.Υ.Κ.Κ.Α. και αναφέρει τα παρακάτω:


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διευκρινήσεις σχετικά με την μαιευτική περίθαλψη

"Επειδή το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκαν προβλήματα σε σχέση με την καταβολή του επιδόματος μαιευτικής περίθαλψης σε επίλοχες  ασφαλισμένων ΦΚΑ, παράλληλα με την απαίτηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ  να καταβάλουν οι ίδιες το ποσό που απαιτούνταν για νοσηλεία, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στα κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισαρική τομή) οι ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλλουν απευθείας στο νοσοκομείο, την κατά περίπτωση δαπάνη που προβλέπουν τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια που καθιερώθηκαν πρόσφατα(από 01/10/2011). Για τις πέραν της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας (ΜΔΝ) ημέρες, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καταβάλλουν αντίστοιχα, την προβλεπόμενη δαπάνη  με βάση το ημερήσιο νοσήλιο όπως έχει διαμορφωθεί με κυα. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται στις ασφαλισμένες το βοήθημα τοκετού αλλά καταβάλλεται απευθείας  από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο στο νοσοκομείο έναντι της  μαιευτικής περίθαλψης που παρασχέθηκε.

Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται από τις ασφαλισμένες μητέρες η ανάμιξη στην όλη διαδικασία και η καταβολή νοσηλίου προς το νοσοκομείο."


Όμως παρά την ανακοίνωση αυτή, το Υπουργείο Υγείας δεν προέβει σε καμιά νομική πράξη προς τα Νοσοκομεία (υπουργική απόφαση, εγκύκλιο κλπ) με την οποία να τους δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και εντολές ότι δεν πρέπει να απαιτούν από τις ασφαλισμένες μητέρες να πληρώνουν το νοσήλιο, και έτσι αναγκαστικά τα γραφεία κίνησης εξακολουθούν να απαιτούν από τις μητέρες να πληρώνουν. Είναι εμφανής η προχειρότητα με την οποία το Υπουργείο Υγείας έχει χειριστεί το εν λόγω θέμα, προχειρότητα που έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση στους ασφαλισμένους και στους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία.
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ή τη Διοίκηση της ΥΠΕ να δώσουν εγγράφως στους εργαζόμενους στα γραφεία κίνησης συγκεκριμένες εντολές για το πώς θα χειρίζονται τις περιπτώσεις του νοσηλίου των ασφαλισμένων μητέρων στα μαιευτικά περιστατικά όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, έτσι ώστε να σταματήσει  η απαίτηση καταβολής νοσήλιου από ασφαλισμένες και να παύσει η σύγχηση και η αναστάτωση που επικρατεί στα θέμα αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου