Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Επιστολή σχετικά με τη λειτουργία του ασθενοφόρου που έχει παραχωρηθεί στο ΓΝΑΝ

 

Αρ. Πρωτ. 138/2023                                                                      19/12/2023


Προς:  -Διοικητή Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου κ. Ανδρεαδάκη


Κοινοποίηση: Διοίκηση 7ης ΥΠΕ


Θέμα: Σχετικά με τη λειτουργία του ασθενοφόρου που έχει παραχωρηθεί στο ΓΝΑΝ


  Κύριε διοικητή,

 Με έγγραφο μας προς εσάς στις 16/10/23 επισημάναμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορέσει να λειτουργήσει για  αποθεραπείες το ασθενοφόρο που παραχωρήθηκε από την 7η ΥΠΕ στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου είναι απαραίτητη η απασχόληση προσωπικού της ειδικότητας ΔΕ διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρου και απαιτείται η πρόσληψη το λιγότερο 3 ατόμων αυτής της ειδικότητας  (ώστε να μπορούν να παίρνουν και άδεια).

Από τότε έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει προχωρήσει καθόλου η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού ή μόνιμου προσωπικού ειδικότητας διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων για το Νοσοκομείο μας, όπως δεν έχει προχωρήσει καθόλου οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού οποιαδήποτε ειδικότητας εδώ και 18 μήνες.

Αντί προσλήψεων ειδικότητας διασωστών για να λειτουργήσει το ασθενοφόρο, επιχειρείται από την πλευρά σας η κάλυψη και η  λειτουργία του με προσωπικό  του νοσοκομείου από άλλες ειδικότητες και υπηρεσίες.


Επειδή η κίνηση ενός ασθενοφόρου  και η μετακίνηση ασθενών στο στάδιο της αποθεραπείας αποτελεί μια σημαντική  διαδικασία, παρακαλούμε να κάνετε γνωστό εγγράφως σε εμάς και στους εργαζόμενους σύμφωνα με ποιες νομικές διατάξεις θα γίνεται από το ΓΝΑΝ η λειτουργία του ασθενοφόρου με ειδικότητες εργαζομένων πλην διασωστών και με ποιο τρόπο θα υπάρχει πλήρης νομική και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων κατά την κίνηση του ασθενοφόρου και τη μεταφορά των ασθενών.


Εκ του ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου