Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Στάλθηκε από το ΑΣΕΠ στο Εθν. Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ η προκήρυξη 5Κ/2023 για 775 μόνιμες θέσεις - Έξι θέσεις για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5K/2023

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

 

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).


Οι θέσεις για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου:

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

1 ΔΕ διοικητικού λογιστικού 

1 ΔΕ Πληροφορικής

1 ΔΕ βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων

1 ΔΕ Μαγείρων

1 ΔΕ Τεχνικού ειδικότητεας Θερμαστών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου