Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Η λειτουργία του Συλλόγου Φίλων ΓΝΑΝ ωφελεί σημαντικά το νοσοκομείο


 Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια και να στηρίξουμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου για τη βοήθεια τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΓΝΑΝ.

Είναι σημαντικό ότι ο Σύλλογος Φίλων ΓΝΑΝ δεν μένει μόνο στην ενίσχυση της λειτουργίας του νοσοκομείου με διάφορες δωρεές υλικών και εξοπλισμού, αλλά βοηθά σημαντικά την προσπάθεια διεκδίκησης ενίσχυσης του Νοσοκομείου με προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό) και στην προσπάθεια διεκδίκησης χρηματοδότησης σημαντικών έργων και μελετών (μελέτη στατικής επάρκειας, μελέτη δημιουργίας ψυχιατρικής κλινικής, έργο ενεργειακής αναβάθμισης).

Η σύσκεψη φορέων που συνδιοργανώσαμε, η δημιουργία της επιτροπής στήριξης του ΓΝΑΝ και το υπόμνημα που κατατέθηκε προς τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, οι ανακοινώσεις του συλλόγου φίλων για σημαντικά προβλήματα του νοσοκομείου, αποτελούν σημαντική βοήθεια για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, το ωφελούν και δεν το βλάπτουν σε καμία περίπτωση. 

Διαχρονικά, οι δημόσιες παρεμβάσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία και οι φορείς δημόσιας υγείας, λειτουργούν ως μέσα πίεσης προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις και διοικήσεις και όχι ως δυσφήμιση του Νοσοκομείου. 

Δυσφήμιση του Νοσοκομείου αποτελούν  τα κενά εφημέρευσης σε κρίσιμες ειδικότητες, οι απλήρωτες εφημερίες,  τα προβλήματα λειτουργίας του,  οι άσχημες εργασιακές σχέσεις με την υπερεργασία, και η επιθετική και σε κάποιες περιπτώσεις απαξιωτική αντιμετώπιση ιατρών και εργαζομένων από τους διοικούντες, ζητήματα που έχουν οδηγήσει αρκετούς ιατρούς και εργαζόμενους του Νοσοκομείου σε παραίτηση.

Η μη προσέλκυση υποψηφίων μόνιμων ιατρών σε πολλές προκηρύξεις θέσεων που βγαίνουν άγονες, δεν είναι ένα φαινόμενο που εντοπίζεται μόνο στο ΓΝΑΝ, αλλά σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας. Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται στη δημοσιοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία  και είναι τουλάχιστον αφελές να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο ένα εκπρόσωπος ιατρών, που και ο ίδιος έχει πολλές φορές δημοσιοποιήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΓΝΑΝ.

 Η  μη προσέλκυση υποψηφίων μόνιμων ιατρών σε πολλές προκηρύξεις θέσεων οφείλεται στις χαμηλές αμοιβές, στην υψηλή φορολογία  και στις  κακές εργασιακές συνθήκες με τη συνεχή πίεση για υπερεργασία. Αυτά είναι γνωστά σε όλους . Βασική προϋπόθεση  για τη διάσωση των νοσοκομείων της περιφέρειας όπως το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, είναι  η δημιουργία κινήτρων με αύξηση των αποδοχών, μείωση της φορολόγησης και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Είναι πολύ θετικό που ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και οι υπόλοιποι φορείς της περιοχής μας (Δήμος, Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο) συμμερίζονται αυτές τις διεκδικήσεις και βρίσκονται στο πλευρό μας στην προσπάθεια ενίσχυσης του νοσοκομείου και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας και δωρεάν υγείας.


ΔΣ Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου