Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Οι μόνιμες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν για το ΓΝΑΝ από το 2021 μέχρι σήμερα

 
Το 2021 δεν προκηρύχθηκε για το ΓΝΑΝ καμία μόνιμη θέση.

----------------------------------

Το 2022 προκηρύχθηκαν για το ΓΝΑΝ με την προκήρυξη 7Κ/2022 οι παρακάτω θέσεις:

  • 9 μόνιμες θέσεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών
  • 8 μόνιμες θέσεις ΤΕ νοσηλευτικής.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί ακόμα ούτε τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής της προκήρυξης.

-----------------------------------------

Το 2022 ζητήθηκε από το διοικητή του Νοσοκομείου να επιλέξει 3 θέσεις μόνιμου λοιπού προσωπικού για να προκηρυχθούν με την προκήρυξη των 910 που θα έχουν ειδική μοριοδότηση για τους συμβασιούχους. Οι θέσεις που έστειλε ο διοικητής (σύμφωνα με όσα μας έχει πει ο ίδιος) είναι οι παρακάτω:

  • 1 μόνιμη θέση ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
  • 1 μόνιμη θέση ΔΕ Μαγείρων
  • 1 μόνιμη θέση ΔΕ διοικητικών γραμματέων

Είμαστε στον Απρίλιο του 2023 αλλά η συγκεκριμένη προκήρυξη δεν έχει εκδοθεί.

-------------------------------------------

Τις προηγούμενες εβδομάδες  ζητήθηκε από το διοικητή του Νοσοκομείου να επιλέξει 5 θέσεις μόνιμου  προσωπικού για να προκηρυχθούν ( δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η προκήρυξη και αν θα έχει ειδική μοριοδότηση για τους συμβασιούχους).

Οι θέσεις που έστειλε ο διοικητής (σύμφωνα με όσα μας έχει πει ο ίδιος) είναι οι παρακάτω:

  • 1 μόνιμη θέση ΠΕ Μηχανολόγων
  • 1 μόνιμη θέση ΤΕ Νοσηλευτικής
  • 1 μόνιμη θέση ΔΕ θερμαστών
  • 1 μόνιμη θέση ΔΕ Παρασκευαστών
  • 1 μόνιμη θέση ΔΕ Πληροφορικής
 Δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η προκήρυξη αυτή και αν θα έχει ειδική μοριοδότηση για τους συμβασιούχους

Για την επιλογή των παραπάνω θέσεων από το διοικητή δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη του συλλόγου εργαζομένων.

Όπως μπορεί να δει κάποιος οι μόνιμες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν για το ΓΝΑΝ  από το 2021 μέχρι σήμερα είναι μόλις 25, ενώ οι αποχωρήσεις είναι πολύ περισσότερες, όπως επίσης και οι συμβασιούχοι του νοσοκομείου (που η κυβέρνηση λέει ότι θα μονιμοποιήσει με τις προκηρύξεις) είναι περίπου εφταπλάσιοι (140) από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι μοναδικό τρόπος μονιμοποίησης των συμβασιούχων είναι η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, όπως ζητάμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου