Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 30/3/2023

 


Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 30/3/2023 , στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

--------------------------------

Στο θέμα που αφορούσε σε διαβίβαση πορίσματος ΕΔΕ του Νοσοκομείου Σητείας, συμφώνησα με την εισήγηση του διοικητή για επιβολή πειθαρχικής ποινής.

----------------------------------

Στα  θέματα που αφορούσαν σε μετατάξεις 3  εργαζόμενων του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου σε ανώτερη κατηγορία, διαφώνησα με την αναβολή και την επανεξέταση της συζήτησης του θέματος  σε μελλοντική συνεδρίαση λόγω αυξημένων αναγκών στη νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου,  και μειοψήφησα. Ανέφερα τα παρακάτω:

"Παρά το ότι η νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου μας αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης, δεν πρέπει να εμποδίζεται η  εξέλιξη των  συναδελφισσών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του εργαζόμενου να εξελίσσεται εκπαιδευτικά και επαγγελματικά με την απόκτηση των ανάλογων πτυχίων και προσόντων, κάτι που ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Είναι άδικο για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου μας αν το ΔΣ στερεί αυτό το δικαίωμα, αυτή την προοπτική και ελπίδα από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο μας λόγω της μόνιμης υποστελέχωσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, τη στιγμή μάλιστα που βλέπουμε πως η διοίκηση της ΥΠΕ δεν έχει λάβει υπόψιν αυτή την υποστελέχωση στις προσλήψεις και σε περιπτώσεις τρίμηνων (που εξελίσσονται σε μόνιμες) μετακινήσεων προς δομές υγείας του νομού Ηρακλείου, ούτε επίσης λαμβάνει υπόψιν την υποστελέχωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ στην κατανομή των θέσεων επικουρικού προσωπικού. 

Σας κοινοποιώ πλειάδα αποφάσεων μετάταξης από ΔΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής σε ανώτερη κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, από διάφορα Νοσοκομεία της χώρας τα τελευταία δύο έτη (2021-2022).

Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζονται ίσα μέτρα και ίσα σταθμά προς όλους τους εργαζόμενους. Από τη στιγμή που πριν μερικούς μήνες  το ΔΣ (χωρίς τη δική μου συμμετοχή) ενέκρινε ανάλογη μετάταξη συναδέλφισσας από τη νοσηλευτική υπηρεσία του ΓΝΑΝ σε ανώτερη κατηγορία της διοικητικής υπηρεσίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ανάλογα και ισότιμα  και τις  αιτήσεις των άλλων συναδέλφων.

Επίσης όσον αφορά στα κενά που θα δημιουργηθούν στη νοσηλευτική υπηρεσία, οι τρεις  μετατάξεις θα κάνουν αρκετούς μήνες να ολοκληρωθούν και υπάρχει ενδιάμεσα το περιθώριο τα κενά να  αναπληρωθούν  είτε με προσλήψεις, είτε με επιστροφή συναδέλφων που απουσιάζουν σε μακροχρόνιες άδειες.

 Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της παραμονής τους στη νοσηλευτική υπηρεσία και μετά την ολοκλήρωση των μετατάξεων , με χρήση των αναφερόμενων στο άρθρο 30 του ισχύοντος δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος  3528/2007) για ανάθεση σε  υπάλληλο καθηκόντων  άλλου κλάδου ή ειδικότητας για τα οποία έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου και δυνατότητα παράτασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Για τους παραπάνω λόγους  ,  σας ζητώ να περιλάβετε στην ΗΔ  τις  3   αιτήσεις μετάταξης εργαζομένων του ΓΝΑΝ και προτείνω

α) να εγκριθούν  οι αιτούμενες μετατάξεις 

β) Σε περίπτωση που όταν ολοκληρωθούν οι μετατάξεις (δημοσίευση σχετικών ΦΕΚ) υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες στη νοσηλευτική υπηρεσία, να παραταθεί η παραμονή των εργαζόμενων στη νοσηλευτική υπηρεσία με χρήση όσων προβλέπονται στο άρθρο 30 του ισχύοντος δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα(νόμος 3528/2007)."

Η πρόταση μου κατά πλειοψηφία  δεν έγινε δεκτή και η συζήτηση των θεμάτων των 3 μετατάξεων αναβλήθηκε.

-------------------------

Στο θέμα που αφορούσε σε μετάταξη εργαζόμενης του Νοσοκομείου Ιεράπετρας σε ανώτερη κατηγορία, διαφώνησα με την αναβολή και την επανεξέταση της συζήτησης του θέματος σε μελλοντική συνεδρίαση λόγω αυξημένων αναγκών στη νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου Ιεράπετρας,  και μειοψήφησα.

---------------------------

Επίσης, μετά από δική μου αίτηση, περιλήφθηκε στα θέματα της ΗΔ η "ενημέρωση σχετικά με την πορεία σύνταξης και έγκρισης της μελέτης για τη δημιουργία του Κέντρου Αποκατάστασης στο Νοσοκομείο ΚΥ Νεάπολης "Διαλυνάκειο". Αφού ο αναπληρωτής διοικητής του του Νοσοκομείου  ΚΥ Νεάπολης "Διαλυνάκειο" μας ενημέρωσε για το θέμα, ανέφερα ότι από την τελευταία έγκριση του Υπ. Υγείας για χορήγηση οικοδ. άδειας κατά παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης έχει περάσει παραπάνω από ένα έτος και η σχετική νομοθετική ρύθμιση δεν έχει εισαχθεί στη Βουλή. Επεσήμανα ότι το χρονικό διάστημα είναι πολύ μεγάλο, και ότι στην πρόσφατη τοποθέτηση της στη Βουλή για το θέμα η αναπληρώτρια Υπ. υγείας κα. Γκάγκα δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Ανέφερα ότι οι εργασίες της Βουλής θα κλείσουν σε δεκαπέντε περίπου ημέρες, αλλά υπάρχει περιθώριο να εισαχθεί προς ψήφιση η νομοθετική ρύθμιση για την οικοδομική άδεια του Κέντρου Αποκατάστασης ως τροπολογία σε κάποιο νομοσχέδιο, αφού άλλωστε και το Υπουργείο Υγείας έχει καταθέσει σχέδιο νόμου που βρίσκεται για επεξεργασία σε επιτροπή, και ζήτησα να υπάρξει παρέμβαση προς το βουλευτή Λασιθίου και υπ. Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη ώστε να εισαχθεί η τροπολογία πριν το κλείσιμο των εργασιών της Βουλής.

----------------------------------

Στο θέμα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας Εισήγηση για λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού από το γραφείο προμηθειών της ΑΟΜ Ιεράπετρας με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση του κέντρου παραγωγής ιατρικού αέρα με προϋπολογισμό δαπάνης 45.000€, συμφώνησα με την αναβολή του θέματος για να διευκρινιστεί από την ΑΟΜ Ιεράπετρας σε ποιο σημείο θα εγκατασταθεί το κέντρο παραγωγής ιατρικού αέρα.


Γιώργος Μανουσάκης, τακτικό μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου