Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Επιστολή σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου απέστειλε προς το Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη έγγραφο σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Κυρία διοικητά,

Σε συνέχεια του από 29/8/2022 επαναλαμβάνουμε ότι το τμήμα καθαριότητας είναι ένα τμήμα κρίσιμο για την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, πέρα από το θέμα της εργασιακής ανασφάλειας των συναδέλφων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), υπάρχει και σημαντικό πρόβλημα με την υποστελέχωση του τμήματος.

 Ενώ με το διαγωνισμό του 2017 προσελήφθησαν με ΣΟΧ 21 άτομα στην καθαριότητα (18 εργαζόμενες με εξάωρη απασχόληση και 3 με οκτάωρη) και είχαμε και 2 μόνιμες καθαρίστριες, τώρα εργάζονται με ΣΟΧ στην καθαριότητα μόλις 15 (12 με 6ωρη απασχόληση και 3 με 8ωρη) και εργάζονται και 2 εργαζόμενες επικουρικές με 8ωρη απασχόληση  και οι 2 μόνιμες καθαρίστριες.

 Δηλαδή ο αριθμός των εργαζόμενων στην καθαριότητα έχει μειωθεί κατά 4 άτομα σε σχέση με το 2017, κάτι που έχει επίπτωση τόσο στην ποιοτητα του παρεχόμενου έργου, όσο και στις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων, αφού δεν μπορούν πάρουν κανονική άδεια και κάποιες εβδομάδες ούτε ρεπό, με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί πολύ μεγάλα υπόλοιπα αδειών και ρεπό για όλο το προσωπικό στην καθαριότητα.

Προσθέτουμε ότι στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραιτηθούν για συνταξιοδότηση δύο εργαζόμενες ΣΟΧ στην καθαρότητα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από τη λίστα υποψηφίων.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι συνάδελφοι - ισσες επωμίζονται συχνά και καθήκοντα πέρα και από το έργο της καθαριότητας.

Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να ενισχυθεί το τμήμα καθαριότητας με το απαραίτητο προσωπικό (κατ΄ ελάχιστο  να αναπληρωθούν οι 6 απώλειες), έτσι ώστε και να παράγεται ποιοτικό έργο στον κρίσιμο αυτό τομέα, αλλά και να μπορεί το προσωπικό να εργάζεται σύμφωνα με την εργασιακή νομοθεσία και να λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες ρεπό και άδειας.

Ακόμη θα θέλαμε να σας αναφέρουμε δύο προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συναδέλφισσες του τμήματος καθαριότητας και να σας ζητήσουμε να προχωρήσετε στην επόλυση τους.

Το ένα πρόβλημα είναι η ακαταλληλότητα του χώρου ανάπαυσης των καθαριστριών, που είναι μαζί και αποδυτήρια και βρίσκεται στο υπόγειο του νοσοκομείου. Ο χώρος είναι μικρός, χωρίς κλιματισμό και χρειάζεται επέκταση και διαμόρφωση. Σας παρακαλούμε να δείξετε ευαισθησία και να προχωρήσετε στις απαραίτητες κινήσεις ώστε οι συναδέλφισσες να έχουν έναν ανθρώπινο χώρο ανάπαυσης και αποδυτηρίων, μεγαλύτερο, καλύτερα διαμορφωμένο και  με κλιματισμό.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η κακή κατάσταση του δαπέδου σε δύο σημεία στο αίθριο του Νοσοκομείου, από όπου οι συνάδελφοι-συναδέλφισσες είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν κάδους σκουπιδιών. Το ένα σημείο είναι μπροστά από την είσοδο δίπλα στο φαρμακείο και το άλλο σημείο είναι έξω από το ειδικό ψυγείο των μολυσματικών απορριμμάτων. Λόγω της κακής και ανώμαλης κατάστασης του δαπέδου σε αυτά τα δύο σημεία οι συναδέλφισσες  δυσκολεύονται πάρα πολύ να μεταφέρουν τους κάδους με τα απορρίμματα, με μεγάλο κίνδυνο ανατροπής τους. Παρακαλούμε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα του δαπέδου σε αυτά τα δύο σημεία, για να γίνεται η διακίνηση των κάδων απορριμμάτων άνετα και με ασφάλεια.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου