Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Σχετικά με το νέο “εντέλλεσθε” μη εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ στο ΓΝΑΝ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου

Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 20/9/2022                                                           Αρ. Πρωτ. : 119/2022


Σε συνέχεια της από 12/9/22 σχετικής ανακοίνωσης μας για το θέμα της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ, θέλουμε να προσθέσουμε τα παρακάτω:

Μετά το από 7/9/22 πρώτο «εντέλλεσθε» από το διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου που ανέφερε μεταξύ άλλων τα παρακάτω: « εντέλλεσθε να συνεχιστεί η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας και η εκτέλεση νοσηλευτικών καθηκόντων  όπως γινόταν μέχρι σήμερα από το σύνολο των ΔΕ νοσηλευτών του νοσοκομείου», ζητήθηκε από νομική σύμβουλο του συλλόγου μας να γνωμοδοτήσει σχετικά με το παρακάτω ερώτημα: 

 “Αν σε περίπτωση που οι συναδέλφισσες και συνάδελφοι νοσηλευτές-τριες ΔΕ προχωρήσουν με τη στήριξη του συλλόγου μας  από  στην υλοποίηση της απόφασης τους να εφαρμόσουν την υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο και να μην εκτελούν νοσηλευτικές πράξεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν, παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν αυτό είναι νόμιμο και σύμφωνο με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τις συμβάσεις τους, με δεδομένο και το συνημμένο έγγραφο του διοικητή.”

Η απάντηση της νομικής συμβούλου στο ερώτημα αυτό ήταν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα  (ν. 3528/2007)  “οι ΔΕ νοσηλευτές δεν οφείλουν  να εκτελέσουν την Οδηγία -  διαταγή –«εντολή» αυτή ως προδήλως παράνομη -πολλώ μάλλον που η εκτέλεση της επάγει ευθύνη  σε τρίτους μη εντελλόμενους-, σε περίπτωση επίκλησης εξαιρετικών λόγων δημοσίου συμφέροντος ή χορήγησης δεύτερης εντολής, θα εκτελέσουν αυτήν μεν αλλά   οφείλουν να το αναφέρουν άμεσα εγγράφως στον αρμόδιο Υπουργό.

Η απάντηση κοινοποιήθηκε από το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ προς τους νοσηλευτές-τριες ΔΕ μέλη του συλλόγου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 14/9/22 και αποφασίστηκε να υπάρξει συλλογική ενυπόγραφη άρνηση εκέλεσης της εντολής του διοικητή επειδή είναι παράνομη και ασαφής.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 15/9/22, το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ κοινοποίησε στο διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου έγγραφο με ενυπόγραφη από 57 νοσηλευτές-τριες ΔΕ  άρνηση εκτέλεσης της εντολής του διοικητή επειδή είναι προδήλως παράνομη και ασαφής και εκφράζοντας την πρόθεση τους να εκτελούν μόνο τις νοσηλευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση για το καθηκοντολόγιο.

Άμεσα την ίδια ημέρα (15/9/22)   ο διοικητής κ. Ανδρεαδάκης προχώρησε σε έκδοση νέου εντέλλεσθε στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω:

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργία του ΓΝΑΝ και για τη διασφάλιση της υγείας των νοσηλευόμενων και προσερχόμενων ασθενών  εντέλλεσθε να εφαρμόζετε την ως άνω υπουργική απόφαση όπου είναι δυνατόν βάση της στελέχωσης του εκάστοτε τμήματος της Ν.Υ, όπου δεν η στελέχωση δεν επιτρέπει την εφαρμογή της εντέλλεσθε να συνεχιστεί η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας και η εκτέλεση νοσηλευτικών καθηκόντων (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, ΗΚΓ, εργαλιοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο, συμμετοχή στη διενέργεια αιμοκάθαρσης κλπ) όπως γινόταν μέχρι σήμερα από το σύνολο των ΔΕ νοσηλευτών του νοσοκομείου, δεδομένου ότι αναγνωρίζεται η γνώση και η εμπειρία των υπηρετούντων βοηθών νοσηλευτών ΔΕ στα πλαίσια της πλήρους νοσηλευτικής φροντίδας.

Μτετά από νέα επικοινωνία του ΔΣ του Συλλόγου με τη νομική σύμβουλο προτάθηκε να  εκτελέσουν οι νοσηλευτές -τριες ΔΕ την εντολή του διοικητή (όπως  σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα είναι υποχρεωμένοι-ες  να κάνουν)  και να αποστείλουν αναφορά στον Υπουργό Υγείας για το θέμα, ενώ οι νοσηλευτές-τριες  ΤΕ και ΠΕ να αποστείλουν χωριστή αναφορά στην οποία θα αναγράφουν πως αδυνατούν να αναλάβουν την ευθύνη των νοσηλευτικών πράξεων (που εκτελούνται από τους ΔΕ κατόπιν της εντολής του διοικητή) των οποίων δεν γνωρίζουν ούτε την τέλεση ούτε το ποιος κάθε φορά θα τελεί κάθε πράξη.

Κατόπιν των παραπάνω, οι νοσηλευτές -τριες ΔΕ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εφαρμόζουν το νέο “εντέλλεσθε” του διοικητή και εκτελούν τις νοσηλευτικές πράξεις που περιλαμβανονται σε αυτό (παρά το ότι η εντολή είναι παράνομη) και παράλληλα ετοιμάζεται η αποστολή σχετικών αναφορων προς τον Υπουργό και την Αν. Υπουργό Υγείας.

Το συγκεκριμένο έγγραφο  με το νέο «εντέλλεσθε» μη εφαρμογής του καθηκοντολογίου αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι η Υπουργική Απόφαση της κυρίας Γκάγκα δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει τα καθήκοντα που οι ΔΕ νοσηλευτές έχουν διδαχθεί και εκτελούν εδώ και δεκαετίες (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, αιμοληψία, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο, συμμετοχή στη διαδικασία αιμοκάθαρσης κα).

Σε κάθε περίπτωση οι αγώνες και οι προσπάθειες συνεχίζονται και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 12.30 μμ σε συγκέντρωση στην 7η ΥΠΕ μαζί με άλλα σωματεία και φορείς (με διευκολυντικη στάση εργασίας για όσους συμμετέχουν από τις 11.30 - 15.00). με αιτήματα:

-Να τροποποιηθει η υπουργική απόφαση για το Καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών, να καθιερωθεί ο επαγγελματικός όρος ΔΕ νοσηλευτης αντί του αδοκιμου "βοηθός νοσηλευτης", να υπάρξει μισθολογική αναβάθμιση και δυνατότητα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- ΟΧΙ στο ΝΕΟ ΕΣΥ της εμπορευματοποίησης και της επιχειρηματικότητας.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

- Μονιμοποίηση όλων των Συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Να σταματήσει η εργασιακή ομηρία

-Αρση των αναστολών εργασίας

- Ένταξη στα ΒΑΕ και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους τους κλάδους

- Αύξηση μισθών - Επαναφορά 13ου κ 14ου μισθού


Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου