Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Αίτημα ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων σε τμήματα της διοικητικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας

 

Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε έγγραφο προς το διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη σχετικά με το αίτημα ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων σε τμήματα της διοικητικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε διοικητή

 παρακαλούμε να προχωρήσετε σε ορισμό αναπληρωτών προϊσταμένων (μέχρι να γίνουν κρίσεις με επιλογή από υπηρεσιακό συμβούλιο) στα τμήματα που έχουν κενωθεί οι θέσεις (διοικητικό τμήμα γραφείου κίνησης, διοικητικό τμήμα γραμματείας εξωτερικών ιατρείων, νοσηλευτικό τμήμα ΤΕΠ - ΤΕΙ) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 87 του νόμου 3528/2007 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου