Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Αιτημα υποβολής αιτήματος για πρόσληψη επικουρικού διοικητικού, τεχνικού, παραιατρικού και βοηθητικού προσωπικού 12μηνης ή 24μηνης θητείας

 
Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε έγγραφο προς το διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη σχετικά με το αίτημα υποβολής αιτήματος για πρόσληψη επικουρικού διοικητικού, τεχνικού, παραιατρικού και βοηθητικού προσωπικού 12μηνης ή 24μηνης θητείας. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε διοικητή,

 εντός του 2021 δεν έγινε καμία πρόσληψη στο ΓΝΑΝ επικουρικού διοικητικού, τεχνικού, παραιατρικού και βοηθητικού προσωπικού με 12μηνες ή 24μηνες συμβάσεις, παρά τις μεγάλες ανάγκες, ούτε έχει προκηρυχθεί καμιά μόνιμη θέση.

 Από το 2020 έχουν εξαιρεθεί οι κατηγορίες αυτές από τις διαδικασίες πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για τις ανάγκες της πανδημίας και ακολουθείται η παλιά διαδικασία με την υποβολή των αιτημάτων με δεσμεύσεις πίστωσης προϋπολογισμού.

Το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 10/5/2021 έλαβε απόφαση να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για πρόσληψη 11 ατόμων επικουρικού προσωπικού:

∆ύο (2) κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού,

∆ύο (2) κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων,

Τέσσερις (4) κλάδου ∆Ε Γενικών Καθηκόντων/Κλητήρων,

∆ύο (2) κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών,

Ένα (1) κλάδου ∆Ε Τεχνικού Θερµαστών µε άδεια τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης).

Το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ μεσολάβησαν και οι αναστολές εργασίας, όπου κάποια από τα κενά διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού που δημιουργήθηκαν από τις αναστολές καλύφθηκαν με τρίμηνες συμβάσεις, κάποια άλλα όμως δεν έχουν καλυφθεί και δημιουργούνται μεγάλες δυσλειτουργίες στο ΓΝΑΝ.

Το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 12/10/2021 έλαβε απόφαση να επανυποβάλει το ίδιο αίτημα που είχε υποβάλει στις 10/5/21 προσθέτοντας μία θέση παρασκευαστών ΔΕ.

Δυστυχώς ούτε αυτό το αίτημα έγινε δεκτό από το Υπουργείο Υγείας και μέχρι σήμερα δεν έγιναν στο ΓΝΑΝ καθόλου προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με 12μηνες ή 24μηνες συμβάσεις.

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες εξακολουθούν να υπάρχουν και έχουν μεγενθυθεί λόγω παραιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων, και με δεδομένο ότι η πλατφόρμα για υποβολή νέων αιτήσεων άνοιξε και θα είναι ανοιχτή μέχρι 20/3/22,  σας ζητούμε να εισηγηθείτε στο ΔΣ να επανυποβληθεί το συγκεκριμένο αίτημα, με προσθήκη επιπλέον κάποιων θέσεων που είναι απαραίτητες:

-4 θέσεις ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ / ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (υπάρχει σχετικό αίτημα από τον προϊστάμενο του παραιατρικού τμήματος)

-8 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ για την καθαριότητα

-2 θεσεις ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ / ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ως Λαντζέρηδες για την Κουζίνα

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου