Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Απόφαση σύγκλησης γενικής συνέλευσης μελών του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ αποφάσισε τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μελών Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ τη Δευτέρα 21/3/2022 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ με θέματα:

1. Έλλειψη προσωπικού

2. Αίτημα για μονιμοποίηση συμβασιούχων

3. Αίτημα για άρση των αναστολών εργασίας

4. Εργασιακά και μισθολογικά θέματα

5. Θέματα εκτός ημερήσιας Διάταξης

Αν δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (1/3 των μελών) τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για Δευτέρα 28/3/2022  στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ

Αν ούτε τότε δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (1/4 των μελών), τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για την Τρίτη 12/4/2022 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ (απαιτείται παρουσία του 1/5 των μελών για να υπάρχει απαρτία) .


Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου