Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Επιστολή σχετικά με την ανάγκη συνέχισης της 24ωρης λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αριθμός Πρωτ.:1104                                                                26/11/2018                                                                                                       

Προς: -Διοικήτρια διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κα. Μ. Σπινθούρη

Θέμα:  Σχετικά με την ανάγκη συνέχισης της 24ωρης λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου


Σχετικά με ενδεχόμενη προσπάθεια κλεισίματος ή περιορισμού της 24ωρης λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου λόγω της συνταξοδότησης ενός συναδέλφου, έχουμε να πούμε τα παρακάτω:

Προς το παρόν, με το προσωπικό που απομένει μετά τη συνταξιοδότηση του συναδέλφου (1 μόνιμος εργαζόμενος, 1 συμβασιούχος του ΟΑΕΔ και 3 ΙΔΟΧ) υπάρχει το περιθώριο 24ωρης λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, αφού οι απαιτούμενες βάρδιες είναι 21 και οι διαθέσιμες βάριεδς είναι 5Χ5 = 25, δηλαδή απομένουν και 4 βάρδιες για χορήγηση άδειας την εβδομάδα.

Το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου  έχει πολλές διαφορετικές λειτουργίες: σύνδεση των εισερχόμενων εξωτερικών κλήσεων με εσωτερικά τηλέφωνα ή με κινητά τηλέφωνα ιατρών, σύνδεση των εσωτερικών γραμμών σε κλήσεις με εξωτερικά τηλέφωνα (πχ με εφημερεύοντες ιατρούς και κλινικές άλλων Νοσοκομείων), άμεση σύνδεση των εσωτερικών γραμμών με κινητά τηλέφωνα και διέσεις σε επιτώσεις επειγόντων περιστατικών. Αυτές οι υπηρεσίες δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να εξυπηρετηθούν με εκτροπή των εισερχόμενων γραμμών στο γραφείο κίνησης και στο τμήμα επειγόντων.

Η 24ωρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου με προσωπικό υφίσταται εδώ και 30 έτη, και αποτελεί εκ των πραγμάτων απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου.  Κάθε άλλη επιλογή θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου, θα δυσχεράνει την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και θα δημιουργήσει πρόβλημα την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η εκτροπή των γραμμών του τηλεφωνικού κέντρου στο γραφείο κίνησης και στο τμήμα επειγόντων θα δημιουργήσει αναστάτωση και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία αυτών των τμημάτων. Μέχρι σήμερα η εκτροπή που έχει γίνει προς το ΤΕΠ ήταν προβληματική  και έχει δημιουργήσει και δημιουργεί προβλήματα και αναστάτωση στη λειτουργία του ΤΕΠ και των άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου. 

Σε επιστολές μας προς εσάς για το ζήτημα της ασφάλειας στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου είχαμε επισημάνει ότι ουσιαστική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα της ασφάλειας  μπορεί να δοθεί μόνο με απασχόληση επιπλέον προσωπικού φύλαξης (τουλάχιστον ένα ανά βάρδια), προσωπικού που θα ασχολείται πραγματικά μόνο με το έργο της φύλαξης και όχι με το τηλεφωνικό κέντρο  Αυτό που ζητούμε είναι να υπάρχει κάλυψη του τηλεφωνικού κέντρου του νοσοκομείου από τηλεφωνητές όλο το 24ωρο και το προσωπικό ασφαλείας να ασχολείται με το έργο της φύλαξης.  
Επίσης θα πρέπει να γίνει σαφές  στο προσωπικό του Νοσοκομείου να χρησιμοποιεί το κέντρο (9) μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και όχι για λόγους άντλησης πληροφοριών που ήδη έχουν διανεμηθεί σε κάθε τμήμα (εσωτ. Τηλεφωνικοί κατάλογοι). Ακόμη  μπορούν να γίνουν ενέργειες (προμήθεια συστήματος τηλεειδοποίησης, προμήθεια αυτόματου τηλ. Κέντρου, δυνατότητα υπεραστ. Κλήσεων σε περισσότερα εσωτ. τηλέφωνα) που θα εκσυγχρονίσουν και θα απλοποιησουν τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.
Μελλοντική πρόσληψη του απαιτούμενου επιπλέον προσωπικού φύλαξης και τηλεφωνητών μπορεί να γίνει τόσο μέσω  μόνιμων προσλήψεων, όσο και μέσω των προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, που για το επόμενο έτος υπάρχει δέσμευση από τη ΔΥΠΕ για δυνατότητα πρόσληψης τουλάχιστον 15 επιπλέον εργαζόμενων για το ΓΝΑΝ.

 Μέχρι τότε, σας ζητούμε να μη διαταράξετε την 24ωρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και να μην προχωρήσετε σε αλλαγές που εκτιμούμε  θα δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στην ομαλή  λειτουργία του Νοσοκομείου

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος      ο Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Κ. Κοκολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου