Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση για την επέκταση χορήγησης της ειδικής άδειας 10 ημερών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 (κλειστών χώρων)

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Υγείας ότι υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για την επέκταση χορήγησης της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών, που ήδη την δικαιούνται) που υπηρετούν στα παρακάτω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: 
α) Επειγόντων Περιστατικών, 
β) Ακτινοδιαγνωστικό, 
γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (αξονικός – μαγνητικός), 
δ) Ακτινοθεραπευτικό, 
ε) Πυρηνικής Ιατρικής, 
στ) Αιμοδυναμικό, 
ζ) Μεταμοσχεύσεων, 
η) Ειδικών Λοιμώξεων, 
θ) Ψυχιατρικά Τμήματα που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, 
ι) Χημειοθεραπείας – Ογκολογίας, 
ια) Τραπεζών γάλακτος, ι
β) Προγεννητικού ελέγχου, 
ιγ) Αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, 
ιδ) Αιματολογικό εργαστηριακού τομέα, ιε) Βιοπαθολογικό και τέλος 
ιστ) στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η ρύθμιση αυτή, που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των εργαζόμενων στους παραπάνω κλάδους, αποκαθιστά μια πολύχρονη εργασιακή αδικία στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Η επέκταση της συγκεκριμένης άδειας αποτελούσε αίτημα και διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου