Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018 Για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ανάγκες καθαριότητας,φύλαξης και σίτισηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου