Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση για την εκδήλωση για τον κίνδυνο περικοπής του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και για το αίτημα ένταξης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 2/10/2018 η προγραμματισμένη εκδήλωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου με θέματα α)ο κίνδυνος περικοπής του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και β) η πορεία του αιτήματος για ασφαλιστική ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Δ. Μπράτης και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ Γρ. Κοκοβάκης, ενώ εισηγήσεις για τα θέματα παρουσίασε ο πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου Γ. Μανουσάκης.
Για τα δύο θέματα αναφέρθηκαν περιληπτικά τα παρακάτω:

Πριν το 2011 υπήρχε το Νοσοκομειακό επίδομα που ήταν από 315 Ε (2007) ως 255 (2010)ευρώ το μήνα για όλους τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, το οποίο ήταν αποτέλεσμα κατάκτησης των υγειονομικών με μεγάλους αγώνες και μεγάλη απεργία το 1988.

Με το νόμο N.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-102011) για το ενιαίο μισθολόγιο καταργήθηκαν όλα τα επιδόματα (και το νοσοκομειακό) και προβλέφθηκε η δυνατότητα καθιέρωσης  επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

Με Υπουργική Απόφαση στις  24/2/2012 καθιερώθηκε το επίδομα ανθιυγεινής εργασίας στο δημόσιο από 1/5/2012 με 3 κατηγορίες δικαιούχων  α) Κατηγορία Α΄  εκατόν πενήντα (150) ευρώ.για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας και  οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις  β) Κατηγορία Β΄ σ εβδομήντα (70) ευρώ.για το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, και γ) Κατηγορία Γ΄ τριάντα πέντε (35) ευρώ. για το προσωπικό τυπογραφείων

Με το νόμο 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16-12-2015) άρθρο 22 μπαίνει σε συζήτηση η εκ νέου διαμόρφωση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, αφού στο άρθρο 18 αναφέρεται ότι το επίδομα καταβάλλεται με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017.

Αφού πέρασε η 31/12/2017 χωρίς να αλλάξει τίποτα, .με το άρθρο 396 του νόμου 4512/2018 καθορίζονται λεπτομέρειες για την επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας

Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) τακτικά μέλη εκπροσώπους κυρίως υπουργείων, χωρίς να περιλαμβάνεται ούτε ένας εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις.
Η Επιτροπή όφειλε να ολοκληρώσει το έργο' και να υποβάλει σχετική έως τις 30.5.2018, Στο ίδιο νόμο προβλέπεται ότι όλες οι διατάξεις σχετικά με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καταργούνται από 1/3/2019 και γι΄αυτό θα πρέπει να εκδοθεί νέα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας  για να προσδιοριστούν εκ νέου  οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Η επιτροπή τέλειωσε το έργο της αλλά η κυβέρνηση αρνείται να δώσει το πόρισμα της  στη δημοσιότητα και στην ΑΔΕΔΥ.

Τον Ιούλιο του 2018 υπήρξε δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος  για το πόρισμα της επιτροπής σύμφωνα με το οποίο πέφτει μαχαίρι στο ανθυγιεινό επίδομα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που δεν έχει μέχρι στιγμής διαψευστεί, το ανθυγιεινό επίδομα ψαλιδίζεται σημαντικά ενώ στις χαμηλότερες κατηγορίες εργαζομένων που παίρνουν 70 και 35 ευρώ μπορεί να σταματήσει η καταβολή του.

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός έχει κάνει συνεχείς δηλώσεις ότι δεν θα κοπεί το ανθυγιεινό επίδομα από τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία αλλά θα επεκταθεί σε άλλες κατηγορίες, όμως αν δεν δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της επιτροπής και το προσχέδιο της ΚΥΑ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τί ακριβώς θα συμβεί το Φεβρουάριο του 2019.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝΑΝ έχει κάνει προτάσεις για την αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και για την επέκταση του και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στα Νοσοκομεία (φυσικοθεραπευτές, διοικητικοί κα).
Στο πλαίσιο της διεκδίκησης της μη περικοπής του επιδόματος ήταν ενταγμένη η απεργία και κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις3/10/2018, η οποία στην Αθήνα ήταν μαζική.

Αναλυτική συζήτηση έγινε και για την πορεία του αιτήματος για ασφαλιστική ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

 Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν πολλές κατηγορίες εργαζομένων σε Νοσοκομεία στον ιδιωτικό τομέα που είναι ενταγμένες στην ασφάλιση ΒΑΕ (νοσηλευτικό προσωπικό, καθαρίστριες κα.). Στο δημόσιο οι μόνοι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί είναι κάποιες κατηγορίες εργαζομένωνστους Δήμους από το 2007

Επίσης ασφάλιση ΒΑΕ είχαν ανέκαθεν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με σχέσεις Ι.Δ. (συμβασιούχοι)
Με το νόμο Λοβέρδου για το ασφαλιστικό (3865/2010) καθιερώνεται η ασφάλιση στο ΙΚΑ των διοριζόμενων από 1/1/2011 στο δημόσιο

Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι  που υπηρετούν ή θα προσληφθούν μέχρι 31.12.2010 μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενοεδαφίου.1, κάτι που δεν έγινε.

Έτσι, όλοι όσοι διορίστηκαν και διορίζονται στο δημόσιο από 1/1/2011 και μετά είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και έχουν ασφάλιση ΒΑΕ αν ανήκουν σε ανάλογη εργασιακή κατηγορία (νοσηλευτικό προσωπικό κλπ) και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στα 62 και με μειωμένη στα 60

Αντίθετα, όσοι διορίστηκαν στο δημόσιο πριν από 1/1/2011 έχουν κύριο ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο, δεν έχουν ασφάλιση ΒΑΕ και θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στα 67
Με το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016) άρθρο 4 οι Δημόσιοι Υπάλληλοι από 1/1/2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (ΕΦΚΑ).

Ως εκ τούτου οι Επαγγελματίες Υγείας  με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (Γ.Λ.Κ.) που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, δικαιούνται την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, όπως συμβαίνει με τους Επαγγελματίες με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ., κάτι που δεν έχει συμβεί.

Γι΄αυτό ως εργαζόμενοι διεκδικούμε  τη συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ των Υγειονομικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται την Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο.

Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.

Στις 26/7/2016 υπήρξε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΕΔΗΝ με τον υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλο.
Από την πλευρά των εργαζομένων στα δημόσια Νοσοκομεία έγινε σαφές ότι διεκδικούμε την συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ
Ο υφυπουργός Εργασίας κ. Πετρόπουλος απάντησε ότι γνωρίζει το θέμα, ότι το αίτημα είναι δίκαιο και ότι μέχρι 1/1/2017 θα υπάρξει εγκύκλιος που θα καθορίζει με ποιο ακριβώς τρόπο θα γίνει η ένταξη στα ΒΑΕ.

Δυστυχώς ουδεμία εγκύκλιος σχετικά με την ασφαλιστική ένταξη υγειονομικών κλάδων επαγγελμάτων του δημοσίου στα ΒΑΕ δεν έχει εκδοθεί.

Έκτοτε έχουν γίνει επαφές και με άλλους υπουργούς και κινητοποιήσεις, χωρίς η κυβέρνηση να έχει απαντήσει επί της ουσίας του αιτήματος

Όλοι αναγνωρίζουν ότι το αίτημα μας είναι δίκαιο αλλά δεν το κάνουν πράξη!

Τόσο η ΠΟΕΔΗΝ όσο και τα σωματεία εργαζομένουν συνεχίζουν τους αγώνες και τις προσπάθειες για την ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

Πριν το κλείσιμο της εκδήλωσης έγινε από τον πρόεδρο του συλλόγου Γ. Μανουσάκη αναφορά στο οξύ πρόβλημα έλλειψης προσωπικού που συνεχίζει να αντιμετωπίζει το ΓΝΑΝ  και στην καθυστέρηση της υλοποίησης των υποσχέσεων που έχουν δοθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Υγείας για τα θέματα του ΓΝΑΝ. Γι΄αυτό έχει συγκληθεί Γενική Συνέλευση των εργαζομένων τη Δευτέρα 8/10 στις 13.00 για να συζητηθούν οι εξελίξεις και να αποφασιστεί αν θα υπάρξουν αντιδράσεις και ποιες.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου