Κυριακή 19 Αυγούστου 2018

H απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου για την πρόταση έγκρισης ̟πρόσληψης Ε̟πικουρικού Προσω̟πικού στην Οργανική Μονάδα Έδρας Αγίου Νικολάου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου