Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

Τα σποτελέσματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας για εκπροσώπους στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων νομού Λασιθίου

Αποτελέσματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας για εκπροσώπους στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων νομού Λασιθίου:

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
                           Εκπρόσωπος Ιατρών Εκπρόσωπος Εργαζομένων  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                       171            606  
ΨΗΦΙΣΑΝ                                        95            320  
ΕΓΚΥΡΑ                                           84      262  
ΛΕΥΚΑ                                               5           26  
ΑΚΥΡΑ                                               6           46

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών  Έγκυρα 84   
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ                 53 (63%)  
ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    31  (37%)  

Εκπρόσωπος Εργαζομένων έγκυρα   262  
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        179 (68.3%)
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 70 (26.7%)

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    Βασιλαράς Ηλίας
                     ΨΗΦΟΙ                       (    53   )
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   Μουδατσάκης Νικόλαος
                     ΨΗΦΟΙ                       (    31  )

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    Μανουσάκης Γεώργιος
                      ΨΗΦΟΙ                  (   179     )
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ)
                      ΨΗΦΟΙ                   (    70    )

Τα αποτελέσματα ανά Νοσοκομείο
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                         Εκπρόσωπος Ιατρών Εκπρόσωπος Εργαζομένων    
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                       7 6 277    
ΨΗΦΙΣΑΝ                                       52 175    
ΕΓΚΥΡΑ                                          50 172    
ΛΕΥΚΑ                                             1 6    
ΑΚΥΡΑ                                              1 3  

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών Ψήφοι    
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ  32    
ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18
   
Εκπρόσωπος Εργαζομένων      Έγκυρα 172    
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             118 (68.6%)
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ)      48  (27.95)    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

                       Εκπρόσωπος Ιατρών Εκπρόσωπος Εργαζομένων    
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                     42 , 141    
ΨΗΦΙΣΑΝ                                    19 59    
ΕΓΚΥΡΑ                                        12 10    
ΛΕΥΚΑ                                           2 10    
ΑΚΥΡΑ                                           5 39  

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών Ψήφοι    
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ  7    
ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5    
Εκπρόσωπος Εργαζομένων Ψήφοι    

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 6    
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3  

------------------------------------------------------------------------------

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

                         Εκπρόσωπος Ιατρών Εκπρόσωπος Εργαζομένων    
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                       36 148    
ΨΗΦΙΣΑΝ                                      13 54    
ΕΓΚΥΡΑ                                         13 51    
ΛΕΥΚΑ                                            0 1    
ΑΚΥΡΑ                                             0 2  
Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών Ψήφοι    
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ  7    
ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6    

Εκπρόσωπος Εργαζομένων Ψήφοι    
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  36
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 15    

--------------------------------------------------------------------------

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

                          Εκπρόσωπος Ιατρών Εκπρόσωπος Εργαζομένων    
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                        17 40    
ΨΗΦΙΣΑΝ                                       11 32    
ΕΓΚΥΡΑ                                            9 23    
ΛΕΥΚΑ                                             2       9    
ΑΚΥΡΑ                                             0 0  

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών Ψήφοι    
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ  7    
ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2
   
Εκπρόσωπος Εργαζομένων Ψήφοι    
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  22
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 1    
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου