Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Eπιστολή σχετικά με το ζήτημα στελέχωσης της διοικητικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: -Υπουργό Υγείας κ. Ανδρ. Ξανθό
-         Αν. υπουργό υγείας κ. Π. Πολάκης
Κοινοποίηση: - βουλευτές Λασιθίου κ.κ. Μ. Θραψανιώτη και Γ. Πλακιωτάκη
7/12/2016
Το Νοσοκομείο μας παρουσιάζει πολύ μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης στη διοικητική του υπηρεσία: Σε 31 οργανικές θέσεις διοικητικών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ(του «μνημονιακού»  οργανισμού του 2012 όπου υπήρχε  περικοπή όλων των κενών θέσεων διοικητικού),  υπηρετούν μόλις 13 (!!!).  Η διοικητική υπηρεσία του  Νοσοκομείου μας τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρυνθεί και  από τις επιπλέον υποχρεώσεις της συνδιοίκησης των Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου αφού αποτελεί οργανική μονάδα έδρας. Γι΄αυτό συνεχώς τα τελευταία χρόνια ζητάμε εναγωνίως την ενίσχυση της διοικητικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας με νέες προσλήψεις.

Η κατανομή που έγινε στην προκήρυξη για τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 έδινε 16 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο Νοσοκομείο μας, από τις οποίες καλύφθηκαν οι11. Δυστυχώς όπως μάθαμε, από τους 11 αυτούς νέους διοικητικούς  υπαλλήλους που προσλήφθηκαν ή είναι σε διαδικασία πρόσληψης, μόνο ένας είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής μας.
Παρατηρήσαμε ότι στο νόμο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και εκδόθηκε σε ΦΕΚ συμπεριλήφθηκε ειδική διάταξη για την κινητικότητα των επιτυχόντων του γρ. διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 που διορίστηκαν πρόσφατα, με την οποία δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων με υπουργική απόφαση.
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 43 του νόμου 4440/2016 αναφέρεται :
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54), όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4420/2016 (Α΄ 175), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/1997 προκήρυξη (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 45), οι οποίοι περιλαμβάνονται σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016, είναι δυνατόν να ανακατανεμηθούν σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ίδιου Υπουργείου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου Υπουργείου.»
Ουσιαστικά δίνεται δυνατότητα ξεχωριστής κινητικότητας στους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, αφού με μια υπουργική απόφαση μπορεί να γίνει ανακατανομή των θέσεων και να μεταφερθούν σε άλλους φορείς, προφανώς στους τόπους κατοικίας τους.
Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί πλέον τα πράγματα, αν υπάρξει ανακατανομή των θέσεων αυτών (και με δεδομένο ότι όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχουν υπάλληλοι που θέλουν να έρθουν στο Νοσοκομείο μας) υπάρχει ο κίνδυνος να αποχωρήσουν με μετακινήσεις χωρίς να αναπληρωθούν  οι περισσότεροι από τους νέους υπάλληλους της διοικητικής μας υπηρεσίας και το Νοσοκομείο μας να μείνει χωρίς σχεδόν καθόλου νέες προσλήψεις στη διοικητική του υπηρεσία. Αυτή θα είναι μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου μας και θα απογοητεύσει τους εναπομείναντες υπάλληλους σε αυτήν.

Γι αυτό σας προτείνουμε, εφόσον επιθυμείτε να λύσετε το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το διορισμό ανθρώπων μεγάλων πλέον σε ηλικία σε τόπους εκτός του τόπου κατοικία τους, να συλλέξετε τα όποια αιτήματα μετατάξεων και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε προκηρύξεις νέων θέσεων διοικητικών υπαλλήλων για τους φορείς στους οποίους θα δημιουργηθούν τα κενά, έτσι ώστε όταν ολοκληρωθούν οι σχετικοί νέοι διορισμοί να ολοκληρωθούν και οι αντίστοιχες μετατάξεις των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 1998.
Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί και η στοιχειώδης λειτουργία της διοικητικής μας υπηρεσία και θα λυθούν τα όποια κοινωνικά προβλήματα δημιουργήθηκαν με το διορισμό ανθρώπων μεγάλων πλέον σε ηλικία σε φορείς εκτός του τόπου κατοικία τους.
Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος         ο Γραμματέας


Γ. ΜανουσάκηςΚ.Κοκολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου