Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Επιστολή προς τους εργαζόμενους της νοσηλευτικής υπηρεσίας σχετικά με την απαίτηση υπογραφής στα προγράμματα υπηρεσίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: -εργαζόμενους νοσηλευτικής υπηρεσίας ΓΝΑΝ
7/12/2016

Συναδέλφισσες-οι,
ττελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου να ζητείται από τους εργαζόμενους της νοσηλευτικής υπηρεσίας  σε κάποιες περιπτώσεις (συνήθως όταν έχουν κάποια επιθυμία για το πρόγραμμα) να συνυπογράφουν τα εβδομαδιαία προγράμματα εργασίας που συντάσσονται και εγκρίνονται από τα όργανα διοίκησης της υπηρεσίας.

Σας ενημερώνουμε ότι πουθενά  στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (νόμος 3528/2007) και στην εργασιακή νομοθεσία (Π.Δ. 88/1999) δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση του εργαζόμενου.

Ο εργαζόμενος εφόσον έχει κάποιες υποχρεώσεις (οικογενειακές και άλλες) μπορεί να δηλώνει τις επιθυμίες του για το πρόγραμμα εργασίας των επόμενων εβδομάδων στα ειδικά τετράδια που υπάρχουν σε κάθε τμήμα.

Όμως συνυπογραφή από τον εργαζόμενο  του προγράμματος υπηρεσίας -που αποτελεί υπηρεσιακό εσωτερικό έγγραφο-  δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται σε καμιά περίπτωση.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος         ο Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης     Κ.Κοκολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου