Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Επιστολή σχετικά με το πρόβλημα λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου - οδηγό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: Διοικήτρια Μ. Σπινθούρη
Κοινοποίηση: Διευθυντή διοικητικής υπηρεσίας κ. Κασαπάκη

8/12/16
Όπως γνωρίζετε στο Νοσοκομείο μας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα  στο σκέλος των οδηγών, τηλεφωνητών, εργατών, κλητήρων του Νοσοκομείου. Δεν υπάρχει οδηγός (ο μοναδικός μετατάχθηκε στο ΕΚΑΒ), τηλεφωνητής είναι ένας, εργάτης ένας, κλητήρας κανένας, και υπάλληλος στο αρχείο ένας.

Καθήκοντα οδηγού έχουν ανατεθεί παράλληλα σε έναν υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά λόγω της έλλειψης ατόμων στο τηλεφωνείο, το έργο ανατίθεται εκ περιτροπής σε διάφορους υπαλλήλους που έχουν δίπλωμα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα.


 Με δεδομένο ότι το Νοσοκομείο μας έχει ενισχυθεί και προβλέπεται να ενισχυθεί με 14 συνολικά υπάλληλους  στη διοικητική υπηρεσία (11 από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και 3 επικουρικούς) σας ζητούμε να φροντίσετε ώστε ένα άτομο από τη διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου να μετακινηθεί στο τηλεφωνικό κέντρο, ώστε να μπορεί να ανατεθούν και να ανατίθενται σε ένα συγκεκριμένο υπάλληλο αποκλειστικά καθήκοντα οδηγού.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος ο Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης Κ. Κοκολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου