Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Επιστολή στη διοικήτρια για τη χορήγηση της άδειας ασθένειας τέκνων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: -Διοικήτρια Γ.Ν. Λασιθίου

Θέμα:  χορήγηση της άδειας ασθένειας τέκνων
   
7/12/2016

Kυρία διοικήτρια,
στο  άρθρο 31 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ Α 224/2016)  αναφέρονται τα παρακάτω: 
Άρθρο 31 
Άδεια ασθένειας τέκνων
1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρεςγια κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
«8. »

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να ενημερωθούν οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών  του Νοσοκομείου για τη συγκεκριμένη διάταξη και να ξεκινήσει η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας στους συναδέλφους όταν την χρειάζονται.
.
Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος    ο Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης        Κ. Κοκολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου