Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Η πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ προς τη Γενική Συνέλευση μελών που θα γίνει την Παρασκευή 11/11/2016 για το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου


Την Τετάρτη 9/11/2016 συνεδρίασε το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ και διαμόρφωσε την πρόταση του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 11/11/2016 για το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, αφού από τη διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ζητηθεί η υποβολή πρότασης από το Σύλλογο για το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης προς τη συνέλευση που εγκρίθηκε από το ΔΣ του συλλόγου για το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού του ΓΝΑΝ είναι:

  • Προτείνεται η άρση της διασύνδεσης του Νοσοκομείου με τα άλλα Νοσοκομεία του νομού και η παραμονή του ως αυτόνομο ΝΠΔΔ
  • Προτείνεται η αύξηση των κλινών στις 200 από 180 με αντίστοιχη αύξηση των θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΠΔ 87/1986.
  • Προτείνεται ο διαχωρισμός του τμήματος παραϊατρικού προσωπικού σε δύο επιμέρους τμήματα (ακτινολογικού και μικροβιολογικών - βιοχημικών εργαστηρίων).
  • Προτείνεται η επανασύσταση θέσεων που είχαν καταργηθεί με τη διαθεσιμότητα (οδηγών, τηλεφωνητών) και η αύξηση του αριθμού των θέσεων καθαριστριών, εστίασης, πλυντηρίων, τεχνικού προσωπικού ώστε μελλοντικά να μπορεί να σταματήσει η ανάθεση εργασιών του Νοσοκομείου σε εργολαβίες.
  • Προτείνεται να αρθεί ο αποκλεισμός των πτυχιούχων τεχνολογικής εκπαίδευσης από θέσεις ευθύνης, με καθιέρωση του διαζευτικού ΠΕ ή ΤΕ όπως ορίζει η πιο πρόσφατη νομοθεσία για το θέμα.
Οι προτάσεις του ΔΣ θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την Παρασκευή 11/11/2016 στις 13.30 στην αίθουσα του α ορόφου και στη συνέχεια θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση που θα κατατεθεί στη διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ακολουθεί το κείμενο του ισχύοντος οργανισμού του νοσοκομείου με τις προτάσεις τροποποίησης που εγκρίθηκαν από το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ να είναι γραμμένες με κόκκινα έντονα γράμματα και αριθμούς:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου