Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Επιστολή σχετικά με τη διαδικασία βαθμολογικής αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: - Διοικήτρια Ν. Λασιθίου κα Σπινθούρη
- Γραφείο Προσωπικού ΓΝΑΝ

Θέμα:   Σχετικά με τη διαδικασία βαθμολογικής αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα
23/8/2016  
Κυρία διοικήτρια
με το ΠΔ 69/2016 δόθηκε η δυνατότητα τους δημοσίους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν βαθμολογικά προϋπηρεσία που είχαν σε συναφή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, και περιγράφηκε η σχετική διαδικασία. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης με εγκύκλιο του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ΟΙΚ.21426 έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία βαθμολογικής αναγνώρισης. Στην εγκύκλιο περιλαμβανόταν και η παρακάτω φράση: «Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ. 69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του ν.4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνο επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα.» Επειδή λόγω της παραπάνω φράσης έχει γίνει παρανόηση με αποτέλεσμα να έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι προθεσμία αναγνώρισης λήγει στις 31/8/2016 (ενώ από το κείμενο της εγκυκλίου είναι σαφές ότι αυτή η προθεσμία αφορά μόνο στους τους υποψηφίους για θέσεις Γενικών Διευθύνσεων) σας παρακαλούμε να εκδώσετε εσωτερική εγκύκλιο που θα διευκρινίζει, ότι δεν είναι δεσμευτική η ημερομηνία 31 Αυγούστου 2016 (πλην αυτών που αφορούν την επιλογή των Γενικών Διευθυντών), ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό θα υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με τις προθεσμίες. Σας καταθέτουμε συνημμένη την ανάλογη εσωτερική εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος    ο Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης        Κ. Κοκολάκης

Συνημμένα:
1. Π.Δ.69/2016

2. Εγκύκλιος από  το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ΟΙΚ.21426

3. Εσωτερική Εγκύκλιος του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών με αρ. πρωτ 18750/22-08-2016

ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου