Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

Δημοσιοποιήθηκε η κατανομή των θέσεων που έστειλε το Υπουργείο Υγείας στο ΑΣΕΠ για να προκηρυχθούν - 16 θέσεις για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου - 30 θέσεις για τα Νοσοκομεία του νομού Λασιθίου

Δημοσιοποιήθηκε από κυβερνητικούς παράγοντες η κατανομή των 1538 θέσεων προσωπικού για τα Νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ που έχει αποσταλεί από το Υπ. Υγείας στο ΑΣΕΠ για προκήρυξη. (δείτε εδώ την κατανομή για όλα τα Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ)

Από την κατανομή προκύπτει ότι 745 θέσεις θα καλυφθούν από κυλιόμενους πίνακες των προηγούμενων προκηρύξεων (4Κ και 5Κ) ενώ οι υπόλοιπες 793 με νέες αιτήσεις και επιλογή από το ΑΣΕΠ.

Για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου περιλαμβάνονται 16 θέσεις, 5 θέσεις από τους κυλιόμενους πίνακες των επιλαχόντων της προκήρυξης 5Κ/2015 και 11 από τη νέα προκήρυξη. 
Δείτε τις θέσεις:

Πίνακας Α΄ στον οποίο αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους/ειδικότητες οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία του ν. 4210/2013 από επιλαχόντες των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015 του Α.Σ.Ε.Π.:


7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (για τον τομέα Ψυχικής Υγείας)
2
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2

7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
Πίνακας Β΄ στον οποίο αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους/ειδικότητες οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία προκήρυξης :


7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ. - Μ.Α.Φ.)
2
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ για τη Μ.Τ.Ν.)
2

7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2

7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2

7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.
1
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
1

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (8):
Πίνακας Α΄ στον οποίο αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους/ειδικότητες οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία του ν. 4210/2013 από επιλαχόντες των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015 του Α.Σ.Ε.Π.:

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 


Πίνακας Β΄ στον οποίο αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους/ειδικότητες οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία προκήρυξης :

 •  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
 • ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 
 •  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 
 •  ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
 •  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
 •  ΔΕ ΒΟΗΘΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2


ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (4):
Πίνακας Β΄ στον οποίο αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους/ειδικότητες οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία προκήρυξης :

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 • ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝ. ΕΙΔΙΚ ΗΛΕΚΤΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
 •  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 


ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (2):

Πίνακας Β΄ στον οποίο αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους/ειδικότητες οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία προκήρυξης :

 •  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου