Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ σχετικά με την στελέχωση των νοσοκομείων της Κρήτης σε απάντηση δημοσιευμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ηράκλειο    18 / 8 /2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όσον αφορά πρόσφατα δημοσιεύματα, σχετικά με την στελέχωση των νοσοκομείων της Κρήτης, η 7η ΥΠΕ Κρήτης ενημερώνει ότι τα στοιχεία που δόθηκαν στη διάθεσή σας, αφορούν το Μάιο του 2016 και  προέρχονται από την επίσημη εφαρμογή καταχώρησης λειτουργικών και οικονομικών  στοιχείων του Υπουργείου Υγείας. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται από τα Νοσοκομεία και υπάρχουν πολλά προβλήματα, τόσο στην καταχώρηση, όσο και την επεξεργασία τους.

Η Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης ΥΠΕ Κρήτης τηρεί  δικό της αρχείο δεδομένων (ιατρικό και λοιπό προσωπικό) το οποίο βασίζεται  σε τεκμηριωμένα στοιχεία, τα οποία αντλεί καθημερινά από τα Νοσοκομεία, μέσα από ονομαστικούς καταλόγους του προσωπικού. Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά αρχεία που αφορούν στο ΓΝ Αγ. Νικολάου προς ενημέρωση σας.

Τέλος σημειώνουμε ότι, στα δεδομένα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης περιλαμβάνονται και πρόσφατες καταχωρήσεις  με τις τελευταίες προκηρύξεις  και δεσμεύσεις θέσεων για νέες προκηρύξεις. 

Επομένως, η κάλυψη με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των δέκα τριών (13) θέσεων ιατρικού προσωπικού που βρίσκεται  στη διαδικασία των κρίσεων  και των τριάντα οκτώ ( 38 ) θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ 98- 4Κ-5Κ και λοιπών προκηρύξεων θα ανέρχεται  για το ιατρικό προσωπικό  σε ποσοστό 85,71% και για το λοιπό  σε ποσοστό 63,11% για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης είναι στη διάθεση σας για τη διασταύρωση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Κρήτης και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως προς την έγκυρη ενημέρωση και προς αποφυγή παραπληροφόρησης που μπορεί να δημιουργήσει ανησυχία και κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου