Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Eκδόθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4368/15 "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις" που περιλαμβάνει διατάξεις του Υπ. Υγείας (υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων, αλλαγή τρόπου μετατάξεων, δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση κα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου