Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Προσωρινοί πίνακες διοριστέων ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ για την 4Κ/2015 - προσλαμβάνεται 1 ΠΕ Φαρμακοποιός στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Προσωρινοί πίνακες διοριστέων ανακοινώθηκαν την παρασκευή 5/2/2016 από το ΑΣΕΠ.
Τα εν λόγω προσωρινά αποτελέσματα αφορούν την  προκήρυξη 4Κ/2015  για 125 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) και 101 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Πρόκειται δηλ. συνολικά για 226 θέσεις.
 
Τονίζουμε ότι πρόκειται για προσωρινά αποτελέσματα καθ` 'οτι οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.
Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων αρχίζει από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου  και λήγει  την  Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Για το Νοσοκομείο΄Αγίου Νικολάου από τις συγκεκριμένες θέσεις προβλέπεται η πρόσληψη ενός ατόμου, μίας ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
 
Από τα αποτελέσματα των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ της προκήρυξης  5Κ/2015 που αναμένεται να εκδοθούν στο επόμενο διάστημα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προβλέπονται 6 θέσεις: 4 ΤΕ Νοσηλευτικής, 1ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών και 1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων.
 
Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο υγείας, μόλις βγουν οι προσωρινοί πίνακες θα προχωρήσει η διαδικασία προσλήψεων λόγω εκτάκτων αναγκών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου