Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης του συνόλου των υπόλοιπων ημερών κανονικής άδειας που ζητούνται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι δεκαπέντε ημέρες πριν το τέλος του έτους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: -όλο το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας
 15/12/14

Συνάδελφοι,
για πρώτη φορά φέτος, ζητείται  από το νοσηλευτικό προσωπικό να υποβάλει αιτήσεις χορήγησης του συνόλου των υπόλοιπων ημερών κανονικής άδειας, δεκαπέντε ημέρες ημέρες πριν το τέλος του έτους. Οι αιτήσεις που μας ζητούνται δεν έχουν κανένα ουσιαστικό και τυπικό νόημα, η πρακτική δε αυτή απέχει από κάθε σοβαρή λογική αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού και της μη χορήγησης αδειών.
Να θυμίσουμε τι αναφέρει το άρθρο 49 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα:

Χορήγηση         κανονικής  άδειας
1. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαίου έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του οικείου Υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 2. Η υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν την ζητήσει.
 3. Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.
 4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά        το επόμενο έτος.

Όπως καταλαβαίνουμε, στην περίπτωση μας οι "έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας" είναι η μόνιμη εδώ και χρόνια έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκομείο μας, όπως και σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας.
Οι "έκτακτες" αυτές ανάγκες έχουν περιγραφεί σε πολλά έγγραφα της νοσηλευτικής υπηρεσίας, όπως και στο πρόσφατο αναλυτικό έγγραφο όπου τεκμηριώνεται το πόσα άτομα εργάζονται σε κάθε τμήμα και πόσες ημέρες άδειας μπορούν να δίδονται έτσι ώστε να μπορούν να δουλεύουν επαρκώς τα τμήματα και πόσες ημέρες υπόλοιπο έχει κάθε τμήμα. Από μόνο του το συγκεκριμένο έγγραφο είναι υπεραρκετό για να δικαιολογήσει απόφαση του διοικητή ή άλλου οργάνου (ΔΣ) για μεταφορά της κανονικής άδειας του 2014 που δεν δόθηκε στο 2015 (μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι με υπόλοιπο άδειας από το 2013!). Λογικές του τύπου "δεν ζητήσατε την άδεια , γι΄αυτό δεν την πήρατε" έρχονται σε αντίθεση με αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο  2 του συγκεκριμένου άρθρου του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και έρχονται σε πλήρη αντίθεση και με τα επίσημα έγγραφα της νοσηλευτικής υπηρεσίας που έχουν κοινοποιηθεί στο διοικητή και στο ΔΣ. 

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και της μη επαρκούς ξεκούρασης των εργαζομένων στη νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου μας χρειάζεται σοβαρές και προσεκτικές προσεγγίσεις. Από το Γενάρη του 2012 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας κατά 40 άτομα, δηλαδή περίπου κατά το 1/3. Το νούμερο είναι τεράστιο, αν σκεφτούμε ότι μόλις αποχωρεί ένας εργαζόμενος προκαλείται αναστάτωση στα προγράμματα και στα τμήματα. Σκεφτείτε με τους 40! Μοναδική λύση και ελπίδα είναι να ξαναγίνουν προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού. Η σημερινή κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Στη συνάντηση στην Αθήνα το Σεπτέμβριο υποσχέθηκαν στους δημάρχους του νομού και τους διοικητές των Νοσοκομείων ότι θα γίνει προκήρυξη για μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού μέχρι τέλος του χρόνου, κάτι που δεν έγινε. Μοναδική μας ελπίδα είναι να αλλάξει αυτή η πολιτική της λιτότητας και του παγώματος των προσλήψεων. 

Κλείνοντας επαναλαμβάνουμε ότι οι οι αιτήσεις χορήγησης του συνόλου των υπόλοιπων ημερών κανονικής άδειας που μας ζητούνται να υπογράψουμε δεκαπέντε ημέρες πριν το τέλος του έτους δεν έχουν κανένα ουσιαστικό και τυπικό νόημα, όπως φαίνεται και από το παραπάνω απόσπασμα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, αφού κανονικά η υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει άδεια και χωρίς αίτηση των εργαζομένων, στην πράξη όμως αυτό δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει  η δυνατότητα λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Για το ΔΣ

ο πρόεδρος             η Γραμματέας

Γιώργος Μανουσάκης                      Πόπη ΚιτοπούλουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου