Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Από την Επαγγελματική Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι έχουν αρχίσει και συνεχίζονται για όλο τον Ιούνιο οι εγγραφές στην ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών για το σχολικό έτος 2013-2014. Για τους ανεξεταστέους οι εγγραφές συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο.
Α]          Στη  Α΄τάξη της ΕΠΑΣ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι
1.      κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ,ΤΕ.Σ, ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου και των ισοτίμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας από άλλο τομέα.
2.      Προαχθέντες  στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων ,Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ,  ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.
3.      Προαχθέντες στη  Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
4.       Προαχθέντες της  Δ΄ τάξης του παλιού εξαταξίου  Γυμνασίου.
5.      Προαχθέντες στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ..
 
Β]        Στη Β΄ τάξη της  ΕΠΑ.Σ.  εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι:
            Προαχθέντες στη Β΄ τάξη της ΕΠΑ.Σ. στην ίδια ειδικότητα, καθώς και οι ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ  Α΄ ΚΥΚΛΟΥ  Σπουδών του ΤΕΕ στην ίδια ή σε συναφή  ειδικότητα
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για την εγγραφή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α]
1.      Για τους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Λ. ,ΤΕ.Σ, ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου και των ισοτίμων σχολών επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
2.      Για τους Προαχθέντες  στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων ,Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ,  ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών και στη  Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε αποδεικτικό σπουδών.
3.      στην περίπτωση που ο μαθητής-τρια έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο , Ενιαίο Λύκειο, ΛΕΝ,  ΕΠΛ  εγγράφεται με επικυρωμένο τίτλο απόλυσης
4.      για τους προαχθέντες της  Δ΄ τάξης του παλιού εξαταξίου Γυμνασίου και προαχθέντες στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ.. πιστοποιητικό σπουδών.
Β]        Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής –τρια  στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.
Γ]        Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του  μαθητή εφ’ όσον είναι ανήλικος.
Δ]        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του  κηδεμόνα του μαθητή εφ’ όσον είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.  αρμοδιότητας άλλων υπουργείων.
Ε]        Αίτηση εγγραφής.
            Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ. στην οδό Επιμενίδου 22 1ος όροφος δίπλα στη εφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30 π.μ έως 1μ.μ.
             Για περισσότερες πληροφορίεςι στο τηλέφωνο (2841026772) .
           
                                                                                          
                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
                                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου