Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ο Μίμης Ανδρουλάκης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Τουρισμού: κα Όλγα Κεφαλογιάννη
Προς τον Υπουργό Υγείας: κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
20/03/13
Θέμα: Μέτρα για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας

Σύμφωνα με μελέτες της patients beyond borders και της McKinsey ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί δυναμικό τομέα εξειδικευμένου τουρισμού με 5 εκ. δυνητικούς τουρίστες - ασθενείς, συνολική αγορά που εκτιμάται στα 10 δις ευρώ και με ανοδική τάση που αναμένεται να διατηρηθεί τις επόμενες δύο δεκαετίες καθώς η μεταπολεμική γενιά των baby boomers θα εισέρχεται στην τρίτη ηλικία. Παράλληλα η κοινοτική οδηγία 24/2011 θέτει το πλαίσιο για τη διασυνοριακή περίθαλψη μεταξύ των χωρών της ΕΕ και προσφέρει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Χώρες όπως η Ισπανία, η Τουρκία και η Ουγγαρία αναδεικνύονται ήδη σε σημαντικούς προορισμούς ιατρικού τουρισμού ενώ η χώρα μας παρότι διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, ιδανικό κλίμα και αναβαθμισμένες ιατρικές και τουριστικές υποδομές υστερεί στο αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τη συνέργεια μεταξύ ιδιωτικών παρόχων υγείας και τουριστικών επιχειρήσεων και θα προωθεί τις ΣΔΙΤ μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων και επιχειρήσεων εστίασης. Θεσμικές πρωτοβουλίες στην παραπάνω κατεύθυνση είναι η υπογραφή διακρατικών συμφωνιών με ασφαλιστικά ταμεία άλλων χωρών, η σύνδεση της ένταξης στα προγράμματα ΕΣΠΑ με την υποχρέωση για πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η έκδοση των λογαριασμών στ’ αγγλικά και η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας και μητρώου των εξειδικευμένων κλινικών και νοσηλευτηρίων ιατρικού τουρισμού. Επίσης θα μπορούσε να δοκιμαστεί πιλοτικά σε τοπικό επίπεδο η συγκρότηση ολοκληρωμένων δικτύων ιατρικού τουρισμού γύρω από τοπικές νοσοκομειακές μονάδες, ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς πράκτορες, υπηρεσίες προβολής, μεταφοράς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
- Προτίθεται να προωθήσει την αναπτυξιακή συνέργεια ιατρικών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων ώστε ν’ αποκτήσει ο εγχώριος τουριστικός - ιατρικός κλάδος μερίδιο στην νέα δυναμική αγορά ιατρικού τουρισμού που διαμορφώνεται;

-Προτίθεται να σχεδιάσει την πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού δημιουργώντας τα πρώτα υβρίδια σε τουριστικές περιοχές με συγκριτικά πλεονεκτήματα;

Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτριος Ανδρουλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου