Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Επιστολή προς την ΠΟΕΔΗΝ για τις αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης του Νοσοκομείου μας σχετικά με τη μη χορήγηση επιδομάτων ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας και επιδομάτων θέσης ευθύνης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: ΠΟΕΔΗΝ

28/3/2013 

Θέμα: αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης του Νοσοκομείου μας σχετικά με τη μη χορήγηση επιδομάτων ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας και επιδομάτων θέσης ευθύνης

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να καταγγείλουμε τις παρακάτω αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης του Νοσοκομείου μας στα παρακάτω  θέματα σχετικά με τη μη χορήγηση επιδομάτων ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας και επιδομάτων θέσης ευθύνης:

1) Τη  διακοπή χορήγησης από το 2/21013 του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στη Διευθύντρια και στις τομεάρχες νοσηλευτικής υπηρεσίας στην οποία προχώρησε η διοίκηση του Νοσοκομείου ΑΓ. Νικολάο. Αυτό έγινε κατόπιν σχετικού διευκρινιστικού εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους (συνημμένο 1) όπου αναφέρεται ότι το επίδομα χορηγείται μόνο σε όσους εργαζόμενους ασκούν νοσηλευτικά καθήκοντα.. Η διοίκηση του Νοσοκομείου μας ερμήνευσε κατά το δοκούν το έγγραφο του Γ.Λ.Κ. και έκρινε ότι η Διευθύντρια και οι Τομεάρχες νοσηλευτικής υπηρεσίας δεν ασκούν νοσηλευτικά καθήκοντα και γι΄αυτό διέκοψε την καταβολή του επιδόματος.
Για το θέμα υπήρξε από το σύλλογο μας προφορική και γραπτή παρέμβαση (συνημμένο 2) προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου, χωρίς όμως να αλλάξει η απόφαση της διακοπής του επιδόματος.

2) Τη διακοπή της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους Π.Ε. και Τ.Ε. της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, βάσει  σχετικού διευκρινιστικού εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους (αριθμ. πρωτ. Οικ. 2/56430/0022/23-7-2012) παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι -λόγω έλλειψης αντίστοιχων εργαζόμενων ΔΕ- προσφέρουν υπηρεσία σε τεχνικές χειρονακτικές εργασίες. 

3) Τη  διακοπή χορήγησης του επιδόματος ευθύνης σε έναν τομεάρχη της Νοσ. Υπηρεσίας και σε μία προϊσταμένη της διοικητικής υπηρεσίας, των οποίων ο τομέας και το τμήμα στα οποία είχαν οριστεί υπεύθυνοι καταργήθηκαν από το νέο οργανισμό του Νοσοκομείου που ισχύει από 31/12/2012. Όμως δεν του κοινοποιήθηκε η παύση άσκησης των καθηκόντων τους, δεν τοποθετήθηκαν σε άλλη θέση, ούτε η διοίκηση προχώρησε  σε επανατοποθέτηση προϊσταμένων βάσει των τελευταίων κρίσεων προσωπικού. Η μόνη ενέργεια στην οποία προχώρησε η διοίκηση του νοσοκομείου ήταν η διακοπή χορήγησης του επιδόματος θέσεως ευθύνης, χωρίς καμιά κοινοποίηση ή έγγραφη ενημέρωση των συναδέλφων. Για το θέμα υπήρξε από το σύλλογο μας προφορική παρέμβαση προς τη διοίκηση, χωρίς καμιά ανταπόκριση.

4) Το γεγονός ότι  για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, τοποθέτηση προϊσταμένων ως τομεαρχών) στο άμεσο και απώτερο παρελθόν έχουν κενωθεί οι 9 από τις 12 οργανικές θέσεις (σύμφωνα με το νέο οργανισμό) προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, με αποτέλεσμα σε όλο το Νοσοκομείο να υπάρχουν μόνο 3 προϊστάμενες και σε όλα τα άλλα νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου να υπάρχει διοικητικό κενό. Από τη διοίκηση του Νοσοκομείου έχουν γίνει κατά καιρούς τοποθετήσεις "υπευθύνων" (όρος και θέση που δεν υφίσταται στη δημοσιοϋπαλλική ιεραρχία και στο δημ/κο κώδικα) χωρίς οι συνάδελφοι που έχουν τοποθετηθεί να λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης και χωρίς ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων να γίνεται δεκτός από το Γραφείο Προσωπικού  ως προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης. Για το θέμα έχουν υπάρξει επανειλημμένες  προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις (συνημμένο 3) από το σύλλογο μας, ζητώντας να υπάρξει η διαδικασία νόμιμης αναπλήρωσης που προβλέπεται  στο  Άρθρο 87  του ισχύοντος δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όμως από τη διοίκηση του Νοσοκομείου δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση.

συνάδελφοι,
απευθυνόμαστε προς εσάς για να σας καταγγείλουμε και να σας ενημερώσουμε για τα παραπάνω ζητήματα και ζητούμε να μας κάνετε γνωστό  για το κατά πόσο οι συγκεκριμένες ενέργειες της διοίκησης του Νοσοκομείου μας είναι συμβατές με τη νομιμότητα και με τα όσα ισχύουν στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Για το ΔΣ

ο πρόεδρος  ο Γραμματέας


Γιώργος Μανουσάκης Δ. Χαλκιαδάκης

Συνημμένα:
1.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου