Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Η εισήγηση του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου στη σύσκεψη που έγινε για τη στήριξη του Νοσοκομείου το Σάββατο 11/8/12

Το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου:
 • Είναι το Κεντρικό Νοσοκομείο στα διασυνδεόμενα του Ν. Λασιθίου με λειτουργούσες 140 κλίνες (260 οργανικές)
 • Διαθέτει μονάδες Νομαρχιακού Νοσοκομείου: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Αιμοδοσία, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Μονάδα Ψυχαργώς
 • Καλύπτει υγειονομικά μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας (Αγ. Νικόλαος, Ελούντα)
 • Καλύπτει υγειονομικά και τμήμα του Ν. Ηρακλείου με μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα (Μάλια)
 • Με την ολοκλήρωση της Β2 φάσης θα διαθέτει ολοκαίνουριο εξοπλισμό και κτηριακή υποδομή σε σημαντικές μονάδες (χειρουργεία, Μαιευτική Γυναικ. κλινική) και θα υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης νέων κλινικών (ψυχιατρική)


Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκ. Αγ. Νικολάου είναι:
 • Εφημεριακά κενά σε σημαντικές ειδικότητες (αναισθησιολογικό, Καρδιολ/κή, ουρολογ/κή)
 • Μετακινήσεις ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού προς άλλα Νοσοκομεία (κυρίως Ηρακλείου)
 • Έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες (45% επί των οργαν. Θέσεων), έλλειψη μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των Νοσοκομείων του Ηρακλείου ή των Χανίων
 • Περικοπή προϋπολογισμού σε όλους τους κωδικούς (από 30% έως 70%)
 • Ελλιπής χρηματοδότηση λόγω της αδυναμίας του ΕΟΠΠΥ να πληρώσει τα χρέη του προς το Νοσοκομείο
 • Μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Β2 φάσης λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών
 • Έντονη ανασφάλεια σχετικά με την μελλοντική κατάσταση του Νοσοκομείου λόγω δημοσιευμάτων και φημολογίας

Η κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται στα θέματα υγείας μέχρι σήμερα:
 • Θέτει σε προτεραιότητα τις περικοπές πόρων και όχι την παροχή σωστών υπηρεσιών υγείας προς το κοινωνικό σύνολο
 • Δημιουργεί συνεχή προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των Νοσοκομείων με αλληλοαναιρούμενη και συνεχώς μεταβαλόμενη νομοθεσία και εγκυκλίους
 • Δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο αναμόρφωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αλλά τις εκάστοτε προσωπικές πολιτικές και επιλογές υπουργών και πολιτικών παραγόντων
 • Οδηγεί σε σταδιακή συρρίκνωση των μονάδων υγείας με την απαγόρευση προσλήψεων και τη μεγάλη έλλειψη πόρων

Προτεινόμενες ενέργειες για τη στήριξη του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου:
 • Συγκρότηση επιτροπής από κοινωνικούς φορείς για τη στήριξη του
 • Έκδοση ψηφίσματος και ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημερινή κατάσταση με ψυχραιμία και ειλικρίνια
 • Επαφή της επιτροπής με την επίτροπο του Ελ. Συνεδρίου για τη διευκόλυνση της κάλυψης των εφημεριακών κενών
 • Επαφή με τη διοίκηση της ΔΥΠΕ για το θέμα των μετακινήσεων ιατρικού, νοσηλ. και διοικητικού Προσωπικού
 • Επαφή με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για διερεύνηση των προθέσεων της στο θέμα των συγχωνεύσεων και για υποβολή αιτήματος στήριξης του Νοσοκομείου σε πόρους, προσωπικό και θεσμικά (καθεστώς εφημεριών).
 • Οργάνωση κινητοποίησης – συγκέντρωσης αν κριθεί απαραίτητο από την εξέλιξη των προηγούμενων κινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου