Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Παρέμβαση του Εγατικού Κέντρου Λασιθίου για την προκύρηξη ανάθεσης της καθαριότητας του Νοσοκομείου με πρόβλεψη για πεντάωρη απασχόληση των εργαζομένων

Αγ. Νικόλαος 21-08-2012
Αριθμ. Πρωτ. 125

Προς: Διοίκηση Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Kοιν: α) ΔΥΠΕ Κρήτης
β) Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόθεσή σας να ανατεθεί η καθαριότητα του Νοσοκομείου σε ιδιωτικό συνεργείο ξανά και μάλιστα με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης (5ωρα). Αντιλαμβανόμαστε μεν την οικονομική δυσκολία λόγω μειωμένων κονδυλίων, όμως δεν μπορεί το ίδιο το κράτος με τα χρήματα των ελλήνων φορολογούμενων, να υποβοηθά στην στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Από χρόνια δυστυχώς υπάρχει αυτή η τακτική, είτε με τις εταιρείες φύλαξης είτε με τα συνεργεία καθαριότητας σε δημόσιους οργανισμούς, να πληρώνουν δηλαδή οι φορολογούμενοι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες καταστρατηγούν κατάφωρα την εργατική νομοθεσία, να εισφοροδιαφεύγουν και να εξαπατούν το ίδιο το κράτος.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, είναι ανθρωπίνως αδύνατο με ημιαπασχόληση να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών της καθαριότητας, ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως του Νοσοκομείου.

Όσες φιλότιμες προσπάθειες και να καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, είναι ανθρωπίνως αδύνατο με μειωμένα ωράρια να υπάρξει ασφαλής εκτέλεση της εργασίας και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους χρήστες του Νοσοκομείου.

Πολύ περισσότερο που επανειλημμένα στο παρελθόν, διαπιστώσαμε σε ελέγχους μαζί με την Επιθεώρηση Εργασίας, αρκετές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Παρακαλούμε για την επανεξέταση της όλης διαδικασίας και σας ενημερώνουμε ότι σε καμιά περίπτωση, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνει ο νόμος, δεν θα επιτρέψουμε να παρατηρηθούν φαινόμενα καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας, καθυστερήσεις στην πληρωμή των εργαζομένων και γενικά παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Για τη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

Εμμ. Πεπόνης               Εμμ. Κοκολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου