Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Αίτημα από την ΠΟΕΔΗΝ για τροποποίηση του εγγράφου του Γ.Λογιστηρίου του κράτους για την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ

ΑΘΗΝΑ 30/8/2012
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 522

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
Δ/ΝΣΗ 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Κύριε Διευθυντά,
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 2/56430/0022/23-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθολογίου απαντήθηκε το υπ’ αριθμ. Υ4α/37901/4-5-2012 έγγραφο με ερώτημα εάν το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας της β’ κατηγορίας δικαιούνται οι ΠΕ και ΤΕ Μηχανικοί των Νοσοκομείων, η απάντηση ήταν αρνητική αφού κατά την άποψή σας στην έννοια του Τεχνικού Προσωπικού δεν περιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι στη Τεχνική Υπηρεσία, αλλά μόνο το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά με τεχνικές χειρονακτικές εργασίες.
Στους οργανισμούς των Νοσοκομείων που συστήνονται με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων» και των υφιστάμενων Νόμων στη διάρθρωση των Υπηρεσιών των Νοσοκομείων σαφέστατα οι ΠΕ και ΤΕ Μηχανικοί ανήκουν στη Τεχνική Υπηρεσία.
Στα καθήκοντά τους είναι η επίβλεψη και η συμμετοχή τους στην κατασκευή, συντήρηση των τεχνικών έργων. Επομένως έχουν άμεση συμμετοχή στις τεχνικές χειρονακτικές εργασίες.
Η Υπουργική Απόφαση αριθμ.2/16519/0022/24-2-2012 Κ.Υ.Α/ΦΕΚ 465/Β/2012 που καθορίζει το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στη παράγραφο 3 αναφέρει στη κατηγορία Β’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: το Τεχνικό Προσωπικό , προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων …….
Στη παράγραφο 6 αναφέρει ότι το επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.
Με βάση λοιπόν τους Οργανισμούς των Νοσοκομειων και την Υπουργική Απόφαση καθορισμού του Επιδόματος σαφέστατα οι Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ των Νοσοκομείων δικαιούνται το Επίδομα της Β΄ κατηγορίας και άμεσα οφείλετε να τροποποιήσετε το ανωτέρω έγγραφο.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ           ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου