Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου για την πρόταση του Υπουργείου Υγείας για την αναδιάταξη των μονάδων του ΕΣΥ


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου συνεδρίασε την Παρασκευή 8/7/11 με θέμα την πρόταση του Υπουργείου Υγείας για την αναδιάταξη των μονάδων του ΕΣΥ και κατέληξε στις παρακάτω παρατηρήσεις:


1.   Η πρόταση στερείται αξιοπιστίας και σοβαρότητας γιατί στηρίζεται σε αριθμητικά στοιχεία που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου αναφέρεται ότι εργάζονται 179 άτομα Νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ με βάση τα επίσημα προγράμματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο απασχολούνται 152, δηλαδή 29 λιγότεροι (15%). Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς, αφού στα στοιχεία της πρότασης του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται και οι ειδικευόμενοι, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου με 6 γιατρούς (ενώ έχει 4 που δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των εφημεριών) και η παιδιατρική με 8, ενώ έχει 3. Το ίδιο ισχύει και για άλλες κλινικές. Είναι φανερό ότι η πρόταση που  στηρίζεται σε λανθασμένα στοιχεία, δεν μπορεί να καταλήξει σε αξιόπιστα και αποτελεσματικά συμπεράσματα.

2.    Η πρόταση του υπουργείου δεν αντιμετωπίζει το πραγματικά προβλήματα των Νοσοκομείων που είναι η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση  και ο στρεβλός τρόπος λειτουργίας και προμηθειών.  Δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης σε νοσηλευτικό, διοικητικό, ιατρικό και τεχνικό προσωπικό που κλιμακώνεται σε επικίνδυνο βαθμό με την πρόβλεψη του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου για 1 πρόσληψη κάθε 10 αποχωρήσεις το 2011 και 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις του 2012. Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται σε αδιέξοδο, αφού λόγω των αποχωρήσεων για διάφορους λόγους και της μη αναπλήρωσης τους, δεν επαρκούν οι εργαζόμενοι για να καλύψουν τις βασικές βάρδιες των νοσηλευτικών τμημάτων. Ακόμη, λόγω της έλλειψης προσωπικού, τα πλυντήρια, η καθαριότητα  και η φύλαξη έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες (με δυσανάλογο κόστος), η τεχνική υπηρεσία υπολειτουργεί, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι σε καμιά περίπτωση δεν επαρκούν (λόγω της συσώρευσης νέου όγκου γραφειοκρατικών διεκπεραιώσεων τα τελευταία 2 χρόνια) με αποτέλεσμα να υπάρχει κάλυψη των κενών  με αμφιβόλου νομιμότητας και δεοντολογίας λύσεις. Για όλα τα παραπάνω σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου σήμερα δεν προτείνεται καμιά λύση στην πρόταση του Υπουργείου, ούτε υπάρχει στον ορίζοντα κάποια εναλλακτική πρόταση. Επίσης, δεν προτείνεται καμιά λύση για το οξύ πρόβλημα εφημεριών που υπάρχει στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου στους ιατρούς της  ΜΕΘ και στους αναισθησιολόγους, πρόβλημα που στο πρόσφατο παρελθόν έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου  και έχει οδηγήσει τους ιατρούς να καλύπτουν τις κενές εφημερίες άμισθα και εθελοντικά.

3.   Η πρόταση για συνδιοίκηση των Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου με 1 ΔΣ και 4 συμβούλια διοίκησης είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε νέα γραφειοκρατικά προβλήματα και να μεγενθύνει ακόμα περισσότερο την υπάρχουσα δυσλειτουργία της διοικητικής διάρθρωσης και των προμηθειών των Νοσοκομείων. Είναι ένα σύστημα που δεν έχει εφαρμοστεί ξανά, απαιτεί μεγάλο αριθμό υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων  για την εφαρμογή της και δεν έχει συγκεκριμένη στόχευση, ούτε περιγράφονται αναμενόμενα απτά αποτελέσματα. Η αναφορά σε επικείμενη ενοποίηση των οργανισμών των 4 Νοσοκομείων αναφέρεται στο απώτερο μέλλον, είναι αμφιβόλου δυνατότητας υλοποίησης και έχει ως αναφερόμενο στόχο την ανακύκλωση και τη μετακίνηση του προσωπικού από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο με απλές αποφάσεις του διοικητή, κάτι εντελώς απαράδεκτο και αντιδεοντολογικό. Συν τοις άλλοις, η  πρόταση για συνδιοίκηση των 4 Νοσοκομείων του νομού με 1 ΔΣ και 4 συμβούλια διοίκησης, αν και δεν κομίζει τίποτα το αποτελεσματικό για τη δημόσια υγεία στο νομό,  αναζωπυρώνει ακόμα περισσότερο τις τοπικιστικές αντιθέσεις των τοπικών κοινωνιών στο νομό.

4.    Εν πολλοίς, μπορούμε να πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας στην προσπάθεια του να καλύψει την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη διόγκωση του ιδιωτικού τομέα της υγείας, προχωρά με την πρόταση του σε ένα «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», που όχι μόνο δεν θα λύσει προβλήματα, αλλά θα διογκώσει ακόμα περισσότερο τα υπάρχοντα. Μοναδική και αποτελεσματική λύση για τη δημόσια υγεία είναι η στήριξη της με τις απαιτούμενες προσλήψεις νοσηλευτικού, ιατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και η χρηματοδότηση της σε ποσοστό δημόσιων δαπανών  του ΑΕΠ ανάλογο με το Μ.Ο. των χωρών της Ευρώπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου