Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

Το νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Το νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου:
Αιμοδοσία: 7
Αναισθησιολογικό: 6
Χειρουργείο 14
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: 14
Νοσοκόμοι - Τραυματιοφορείς: 17
Εξωτερικά  Ιατρεία: 13
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 12
Παιδιατρική: 6
Βοηθοί Θαλάμου: 3
Ουρολογική - ΩΡΛ: ΄6
Ορθοπεδική: 7
Καρδιολογική: 8
Παθολογική: 11
Χειρουργική: 7
Μαιευτική Γυναικολογική: 15
Επισκέπτριες Υγείας : 3
Ακτινολογικό: 1
Διευθ/τομεάρχης: 2

Σύνολο: 152

Ο παραπάνω κατάλογος προκύπτει από τα εβδομαδιαία προγράμματα υπηρεσιών της νοσηλευτικής υπηρεσίας και περιλαμβάνει το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) και όλων των ειδικοτήτων (νοσηλευτές, β. νοσηλευτές, β.θαλάμου, νοσοκόμοι, επισκέπτριες, μαίες) που απασχολούνται σε νοσηλευτικά καθήκοντα στα τμήματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

Δεν περιλαμβάνεται το νοσηλευτικόπροσωπικό που απασχολείται σε μονάδες εκτός του Νοσοκομείου (Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Ψυχαργώ) και σε μη νοσηλευτικά καθήκοντα.

Από τον παραπάνω κατάλογο προκύπτει ότι το Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου είναι κατά πολύ λιγότερο από τον αριθμό που αναφέρεται στην τελική πρόταση του υπουργείου υγείας για την αναδιάταξη των μονάδων του ΕΣΥ (179), όπου ίσως έχει περιληφθεί εσφαλμένα και το νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται εκτός του Νοσοκομείου και δεν έχει σχέση με τις κλίνες του Νοσοκομείου και το παραγόμενο έργο.

Με βάση τον πραγματικό αριθμό του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου (152) και τις ανεπτυγμένες κλίνες (140), η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού ανά ανεπτυγμένη κλίνη στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου είναι 1.08 νοσηλ. ανά κλίνη,  λίγο πιο κάτω από την πανελλαδική αναλογία 1.09 και πολύ πιο κάτω από την αναλογία στην ΥΠΕ Κρήτης (1.14).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου