Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Η Τελική Πρόταση για την Αναδιάταξη των Μονάδων του Ε.Σ.Υ. στο νομό Λασιθίου


Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Υγείας η  Τελική Πρόταση για την Αναδιάταξη των Μονάδων του Ε.Σ.Υ.
Την πρόταση μπορείτε να τη διαβάσετε ΕΔΩ.

Από δημοσιογραφική παρανόηση έγινε γνωστό ότι "στο Λασίθι παραμένει ως έχει το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και συνδιοικούνται τα νοσοκομεία Νεαπόλεως, Ιεράπετρας και Σητείας"

Όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Στην τελική πρόταση προτείνεται η συνδιοίκηση και των 4 Νοσοκομείων του νομού Λασιθιου με επικεφαλής το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, με ένα κοινό διοικητικό συμβούλιο και με 4 συμβούλια διοίκησης (ανά Νοσοκομείο).


Ακόμη προτείνεται η μείωση των οργανικών κλινών του νομού από 535 σε 275 και η μετατροπή του Νοσοκομείου Νεάπολης σε Κέντρο Υγείας αστικού τύπου με μονάδα βραχείας νοσηλείας και αποκατάστασης. 
Επίσης προτείνεται η "μελλοντική εξέταση χρηματοδότησης και δημιουργίας ενός κεντρικού Νοσοκομείου στο Λασίθι."

Πρέπει να τονίσουμε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν με τα άρθρα 62 και 69 του Ν. 3918/2011 και το άρθρο 66 του ψηφισθέντος στις 16/6/2011 (Ν. 3984) νομοσχεδίου «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» προβλέπουν:

1. Κοινός Διοικητής και Αναπληρωτής/ές Διοικητής/ές
Αν το σύνολο των κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι άνω των 400 κλινών προβλέπεται κοινός Διοικητής και Αναπληρωτής Διοικητής. Σε περιπτώσεις διασύνδεσης δύο και πλέον Νοσοκομείων και ανεξάρτητα του αριθμού των οργανικών κλινών, προβλέπεται δυνατότητα διορισμού Αναπληρωτή Διοικητή ανά (διασυνδεόμενο) Νοσοκομείο. Προβλέπεται δυνατότητα, με απόφαση Υπουργού Υ.Κ.Α., μετάθεσης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, καθώς και παύσης Διοικητών διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και ορισμού αυτών ως Υποδιοικητών με την ίδια απόφαση. Ο Αναπληρωτής Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ασκεί το έργο του χωρίς αμοιβή, εφόσον επιλέξει την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο και (αν είναι γιατρός) την άσκηση κλινικού και εργαστηριακού έργου σε Πανεπιστημιακή Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα Νοσοκομείου του ΕΣΥ.

2. Ενιαίο συλλογικό όργανο διοίκησης (Δ.Σ.)
Για τα Νοσοκομεία που διασυνδέονται προβλέπεται 5μελές Δ.Σ. στα κάτω των 400 κλινών και 7μελές Δ.Σ. στα άνω των 400 κλινών, ως εξής:
α) Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου.
β) Δύο μέλη στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες και τέσσερα μέλη στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές 33 κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Στην τελευταία περίπτωση ορίζεται υποχρεωτικά ως μέλος του Δ.Σ. ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής.
γ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών, που υπηρετούν στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία (μέχρι την εκλογή τους, ο εκπρόσωπος του μεγαλύτερου Νοσοκομείου).
δ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών, προσωπικό των Νοσοκομείων (μέχρι την εκλογή τους, ο εκπρόσωπος του μεγαλύτερου Νοσοκομείου).
Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/99 που αφορούν τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης. Με Υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ενιαίου ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση ο τόπος συνεδριάσεων και οι μετακινήσεις προσωπικού είναι αρμοδιότητα του κοινού Διοικητή, ενώ οι προμήθειες και η διαχείριση των
υπηρεσιών είναι αρμοδιότητα του ενιαίου ΔΣ.
Έδρα του ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείο (εξαιρουμένων των ψυχιατρικών). H συγκρότηση του ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υ.Κ.Α. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.

3. Συμβούλια Διοίκησης
Στα νοσοκομεία που λειτουργούν με διασύνδεση και διοικούνται από ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο, συνιστάται με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο συγκροτείται από :
α) Τον κοινό Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ή μέλος του ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης (Αναπληρωτή διοικητή ή άλλον) ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης.
β ) Το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, με τον αναπληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
δ) Τον Προϊστάμενο της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
ε) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής-Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν.2690/99 που αφορούν τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. καθορίζονται οι αρμοδιότητες που ασκούνται
από το Συμβούλιο Διοίκησης.

4. Συντονισμός Υπηρεσιών
Ο συνολικός συντονισμός των ιατρικών υπηρεσιών των νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, ασκείται από τον Συντονιστή Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου (εξαιρουμένων των ψυχιατρικών). Ο τρόπος άσκησης
του συνολικού συντονισμού των ιατρικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε.
Ο συνολικός συντονισμός των Υπηρεσιών (Νοσηλευτική, Διοικητική- Οικονομική, Τεχνική - Ξενοδοχειακή, Πληροφορική) των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, ασκείται από τον Προϊστάμενο των αντίστοιχων Υπηρεσιών του μεγαλύτερου σε οργανική
δύναμη κλινών Νοσοκομείου (εξαιρουμένων των ψυχιατρικών).
Ο τρόπος άσκησης του συνολικού συντονισμού των εν λόγω υπηρεσιών των νοσοκομείων, που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου