Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 25/8/23

 Πρακτικά αυτοπρόσωπης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 25/8/23


Παρόντες:1)Μανουσάκης Γεώργιος, 2)Ηλιάκης Κων/νος, 3)Γραμματσούλιας

Δημήτρης 4) Τσαγκαράκη Ελευθερία


Θέματα:

1. Βελτίωση χώρου γραφείου συλλόγου

2. Συμμετοχή του Συλλόγου στη συνάντηση της επιτροπής στήριξης ΓΝΑΝ με το

Διοικητή της 7ης ΥΠΕ

3. Καθορισμός κοινωνικών  δράσεων συλλόγου (εκδρομή, )

4. Επιστολή προς τη διοίκηση σχετικά με τις αναθέσεις αλλοτρίων καθηκόντων


Συζήτηση αποφάσεις:

1. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να γίνουν οι κατάλληλες αγορές έτσι ώστε

να λετιωθεί ο χώρος του γραφείου του συλλόγου. Να αγοραστεί χαλί ή μοκέτα

για το π[άτωμα που είναι προβληματιθκό, και να αγοράστεί κουρτίνα ή ρόλερ

για το παράθυρο.


2. Μετα από συζήτηση αποφασίστηκε να μετέχει ο πρόεδρος του συλλόγου στη

συνάντηση της επιτροπής στήριξης ΓΝΑΝ με το Διοικητή της 7ης ΥΠΕ και να

επικαιροποιηθεί το υπόμνημα με τα βασικά προβλήματα του νοσοκομείου


3. Αποφασίστηκε να γίνει το Νοέμβριο εκδρομή του συλλόγου σε Ζωνιανά –

Ανώγεια και να γίνει επαφή με τουριστικά γραφεία για την οργάνωση της


4. Μετά από αναλυτική συζήτηση αποφασίστηκε να σταλεί προς τη διοίκηση

έγγραφο σχετικά με τις αναθέσεις αλλοτρίων καθηκόντων και να ζητούμε η

ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου και ειδικότητας να γίνεται μόνο σε

περιπτώσεις μεγάλων και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και με τον όρο ότι

δεν υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στην υπηρεσία από την  προέρχεται ο

υπάλληλος. Επίσης να ζητούμε να τηρούνται τα χρονικά όρια που

αναφέρονται στη νομοθεσία. Για τους συμβασιούχους να τροποποιηθούν οι

διαδικασίες με τις οποίες γίνονται οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

και να υπάρχουν πολλές ξεχωριστές ειδικότητες και όχι μόνο δύο μεικτές.

Έτσι από τη στιγμή που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις μέχρι και που γίνονται οι

τοποθετήσεις ο εργαζόμενος θα υποβάλει αίτηση σε μία συγκεκριμένη

ειδικότητα και σε αυτή θα εργάζεται. Μέχρι να γίνει το παραπάνω, τα

αιτήματα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού που θα υποβάλλονται από τη

διοίκηση προς το υπουργείο υγείας να είναι για συγκεκριμένες ειδικότητες (πχ

Μεταφορέων ασθενών) και όταν θα γίνεται πρόσληψη οι προσλαμβανόμενοι

να τοποθετούνται στις ειδικότητες που έχουν ζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση για

όλες τις κατηγορίες συμβασιούχων (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) αυτό που ζητούμε είναι

να τηρείται η νομοθεσία και οι προσλαμβανόμενοι να εκτελούν τα καθήκοντα

της ειδικότητας με την οποία προσλαμβάνονται και αναγράφεται στη

σύμβαση εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου