Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 20/10/23

 


Στη συνεδρίαση στις 20/10/23 στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα "τροποποίηση της με αρ. 702/29-09-2023 απόφασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Λασιθίου «Προκήρυξη Ιατρικών Θέσεων»" συμφώνησα να μη γίνει τροποποίηση της απόφασης με το σκεπτικό ότι το Αναισθησιολογικό  τμήμα του ΓΝΑΝ καλύπτει όλα τα επείγοντα χειρουργικά  περιστατικά, όπως επίσης και την πλειονότητα των τοκετών του Νομού Λασιθίου (περίπου 500-550 επί συνόλου 600),  και  ενδεχόμενη προκήρυξη Αναισθησιολόγων στις  Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας και Σητείας στο βαθμό του Διευθυντή,   θα οδηγήσει σε πλήρη αποδυνάμωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, με ορατό κίνδυνο να απομείνει ένας (1) αναισθησιολόγος. 

Στο θέμα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου  το θέμα " τροποποίηση της απόφασης για έγκριση κατ'  εξαίρεση  οδηγού  κρατικού οχήματος" συμφώνησα να συμπληρωθεί η απόφαση με τα παρακάτω: "Οι αναπληρωτές οδηγοί θα αναλαμβάνουν καθήκοντα οδηγού εκ περιτροπής όταν απουσιάζει ο οδηγός του ΓΝΑΝ είτε με προγραμματισμένη άδεια, είτε λόγω εκτάκτων γεγονότων, είτε όταν έχει τα ρεπό εβδομάδας και χρειάζεται οδηγός (πχ Σάββατα ή Κυριακές). Θα προγραμματίζονται εγκαίρως από το μόνιμο οδηγό σε συνεργασία με  τη διεύθυνση διοικητικής υπηρεσίας οι άδειες και οι προγραμματισμένες απουσίες και θα ενημερώνονται εγκαίρως  οι αναπληρωτές οδηγοί ώστε να ετοιμάζεται το πρόγραμμα τους σε συνεργασία με τους προϊστάμενους τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι αναπληρωτές οδηγοί τις ημέρες που θα εκτελουν καθήκοντα οδηγού, δεν θα εκτελούν τα καθήκοντα της ειδικότητας τους, αλλά μόνο καθήκοντα οδηγού."

Στο θέμα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας που αφορούσε στο αίτημα ανάκλησης της απόφασης για την επιστροφή ποσού από εργαζόμενο/η για χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας που δεν έπρεπε να γίνεται, συμφώνησα με την εισήγηση να μη γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης της απόφασης.


Γιώργος Μανουσάκης μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου, εκπρόσωπος εργαζομένων πλην ιατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου