Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

Πρακτικά 2ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11/5/23

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Πρακτικά 2ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11/5/23


Παρόντες:1)Μανουσάκης Γεώργιος, 2)Τσαγκαράκη Ελυθερία3)Ηλιάκης Κων/νος, 4)Κουτουλάκης Ιωάννης

5)Μανισαλής Γιώργος 6) Γαλιοτζάκης Μανώλης 7)Γραμματσούλιας Δημήτρης

Θέματα:

Τρόπος λειτουργίας ΔΣ

1. Το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ

2. Επιστολή με το αίτημα να απαντηθούν επιτέλους οι αιτήσεις πρώην εργαζομένων για

αποζημίωση των οφειλόμενων ημερών άδειας και να καταβληθούν τα σχετικά ποσά

Συζήτηση αποφάσεις:

1. Τρόπος λειτουργίας ΔΣ.

Προτάθηκαν από τον πρόεδρο τα παρακάτω: Το ΔΣ θα συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες ή εκτακτα κατόπιν

πρόσκλησης του προέδρου που θα κοινοποιείται στα μέλη δύο ημέρες πριν και η πρόσκληση θα

περιλαμβάνει και τα θέματα. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται είτε με παρουσία είτε διαδικτυακά. Θα

τηρούνται πρόχειρα πρακτικά από τη Γραμματέα. Στη συνέχεια θα δακτυλογραφούνται ηλεκτρονικά

αναλυτικά τα πρακτικά, θα υποβάλλονται προς έγκριση από το ΔΣ στην επόμενη συνεδρίαση και στη

συνέχεια θα προσκολλώνται στο βιβλίο πρακτικών θα υπογράφονται από τα μέλη και θα

δημοσιεύονται στο ιστολόγιο του συλλόγου. Στο ιστολόγιο του συλλόγου θα έχουν πρόσβαση όλα τα

μέλη του ΔΣ για να δημοσιεύουν ή να αναδημοσιεύουν άρθρα που θεωρούν ενδιαφέροντα για τους

εργαζόμενους, ενώ θα υπάρχει στο ιστολόγιο ένδειξη ποιο μέλος ανεβάζει κάθε ανάρτηση. Στο

λογαριασμό του συλλόγου στο facebook και στο gmail θα έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος, η

Γραμματέας και Η αναπλ. Γραμματέας. Στο λογαριασμό του συλλόγου στο facebook θα ανεβαίνουν οι

ανακοινώσεις και τα έγγραφα του συλλόγου.Αν προκύπτει ανάγκη για έκτακτη έκδοση κάποιας

ανακοίνωσης ή αποστολή κάποιου εγγράφου είτε ο πρόεδρος θα συγκαλεί εκτάκτως το ΔΣ με

παρουσία ή διαδικτυακά, είτε θα αποστέλει την πρόταση για έγγραφο ή ανακοίνωση διαδικτυακά, θα

γίνεται διαβούλευση μεταξύ των μελών και εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ θα

εκδίδεται η έκτακτη ανακοίνωση ή το έκτακτο έγγραφο.

Οι παραπάνω προτάσεις έγιναν ομόφωνα δεκτές από το ΔΣ.

2. Το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ

Έγινε συζήτηση για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη προσωπικού στο τμήμα

καθαριότητας και αποφασίστηκε ομόφωνα σε συνεργασία με τη διοίκηση να γίνει προσπάθεια να

εξευρεθούν λύσεις στελέχωσης (όπως και η περίπτωση ανάθεσης τμήματος της καθαριότητας στον

Κοι.Σ.Π.Ε.). Ακόμη αποφασίστηκε ομόφωνα να συνταχθεί και να αποσταλεί σχετικό έγγραφο για το

οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης στο τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ.

3.Επιστολή με το αίτημα να απαντηθούν επιτέλους οι αιτήσεις πρώην εργαζομένων για

αποζημίωση των οφειλόμενων ημερών άδειας και να καταβληθούν τα σχετικά ποσά

Συζητήθηκε ότι εκκρεμμεί απάντηση από τη διοίκηση του ΓΝΑΝ στα αιτήματα πρώην εργαζομένων για

αποζημείωση τω ν οφφειλ΄'ομενων ημερών κανονικής άδειας όπως προβλέπει ο νόμος, ενώ την ίδια

στιγμή έχουν αποζημειωθεί με αποφάσεις του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου δύο

πρώην εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νεάπολης. Αποφασίστηκε ομόφωνα να συνταχθεί και να σταλεί

επιστολή με το αίτημα να απαντηθούν επιτέλους οι αιτήσεις πρώην εργαζομένων για αποζημίωση των

οφειλόμενων ημερών άδειας και να καταβληθούν τα σχετικά ποσά.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έλαβε τέλος η συνεδρίαση


Ο πρόεδρος η Γραμματέας Τα μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου