Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Αίτημα για αποπληρωμή των οφειλόμενων από το Νοέμβριο΄21 στους εργαζόμενους στο εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝΑΝ


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιστολή με το αίτημα για αποπληρωμή των οφειλόμενων αμοιβών από το Νοέμβριο του 2021  των απασχολούμενων στα εμβολιαστικά κέντρα. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έχει απασχοληθεί στα εμβολιαστικά κέντρα του νοσοκομείου μας οφείλονται πρόσθετες αμοιβές για απασχόληση τα Σάββατα,  από το Νοέμβριο του 2021  και για όλους τους επόμενους μήνες του 2021 και του 2022 .

 Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να γίνει άμεσα η πληρωμή των οφειλόμενων αμοιβών.

Εκ του ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου