Κυριακή 27 Αυγούστου 2023

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του ΔΣ στις 28/7 και στις 22/8

 


Στη συνεδρίαση στις 28/7/23 στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας που αφορούσε στην επιστροφή ποσού από εργαζόμενο/η για χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας που δεν έπρεπε να γίνεται, συμφώνησα με την απόφαση επιστροφής του ποσού από τη στιγμή που υπήρχε σχετική νομική γνωμοδότηση για την υπόθεση.

----------------------------------------------------------

 Στη συνεδρίαση στις 22/8/23 στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα του ΓΝΑΝ που αφορούσε σε "έγκριση πρακτικού χωροταξίας ανέφερα τα παρακάτω:

"Προτείνω να εγκριθεί το πρακτικό με τις παρακάτω προσθήκες:

1)Να παραχωρηθεί στον ιατρό της ορθοπεδικής κλινικής που έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση  το πρώην γραφείο επιμελητή ουρολόγου  που έχει παραιτηθεί, που βρίσκεται στον 4ο όροφο στην ορθοπεδική - ουρολογική κλινική.

2) Στο χώρο του πρώην κυλικείου να στεγαστούν όλες οι δραστηριότητες του οφθαλμιατρικού τμήματος (εξεταστήριο, οπτικά πεδία, οπτικός τομογράφος). Στο κυλικείο να παραχωρηθεί αποθηκευτικός χώρος στην πρώην Μαιευτική κλινική. Ο χώρος που στεγάζονται τα οπτικά πεδία να παραχωρηθεί στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής υπηρεσίας. Στο χώρο που στεγάζεται ο οπτικός τομογράφος να μετακινηθεί το γραφείο της υπεύθυνης νοσηλεύτριας λοιμώξεωνόπως ήταν παλαιότερα."

Στο θέμα που αφορούσε σε πειθαρχικό θέμα (αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία)  εργαζόμενου/ης του ΓΝΑΝ συμφώνησα με την επιβολή πειθαρχικής ποινής στέρησης αποδοχών τριών (3) μηνών.

Στο θέμα του Νοσοκομείο Ιεράπετρας που αφορούσε σε αίτημα  εργαζόμενου/ης της νοσηλευτικής υπηρεσίας για μετάταξη σε άλλη ειδικότητα ανώτερης κατηγορίες μετά από την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακού τμήματος διαφώνησα με την απόρριψη του αιτήματος και ζήτησα να εγκριθεί  αναφέροντας ότι τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, υπάρχει σχετική θετική εισήγηση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τα αιτήματα των εργαζομένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας για μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας άλλης υπηρεσία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα αρνητικά και να εγκλωβίζεται το προσωπικό, ενώ στα άλλα  νοσοκομεία της χώρας δεν γίνεται αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου